Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

פרי אלעזר (וילדר-פראי)

מראשי 'הקיבוץ הארצי' ו'השומר הצעיר', מפעילי מפ"ם, עיתונאי וחבר כנסת.
תאריך לידה:   02-02-1902
תאריך פטירה:   01-12-1970

מקום לידה:      סורוכוב, גליציה
תאריך עליה:   1926
קישורים לאתרים:

למד בבית המדרש למורים ובאוניברסיטת לבוב (משפטים ומדעי הרוח) בשנים 1925-1922. היה פעיל בתנועת הנוער 'השומר הצעיר', חבר ההנהגה הראשית של התנועה בגליציה וערך את ביטאון התנועה שיצא לאור בלבוב. בשנת 1924 נבחר לההנהגה העליונה של התנועה העולמית. עלה ארצה בשנת 1926, היה חבר קיבוץ 'עלייה א`' ועבד כפועל בייבוש ביצות ובסבלות. נמנה עם מייסדי קיבוץ מרחביה בשנת 1929. היה חבר במועצת פועלי חיפה בשנים 1929-1928. השתתף בהקמת 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר' ושימש כחבר הוועד הפועל של התנועה. היה חבר המרכז והוועדה המדינית של מפלגת 'השומר הצעיר בשנים 1948-1946. שימש כחבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית וחבר מועצת ההסתדרות בשנים 1949-1933. ערך את הירחון והדו-שבועון 'השומר הצעיר'. אחרי כן היה ממייסדיו של העיתון 'משמר', שהפך בהמשך ל'על המשמר', והיה מעורכיו הראשיים. השתתף כציר באספת הנבחרים ובקונגרסים ציונייים. אחרי הקמתה של מפ"ם היה מראשי התנועה וכיהן כחבר כנסת מטעמה בשתי הכנסות הראשונות (בשנים 1955-1949). במהלך כהונתו בכנסת היה חבר בוועדת הפנים, בוועדת החינוך והתרבות ובוועדת השירותים הציבוריים. השתייך למחנה השמאלי במפ"ם והיה שותפם של משה סנה ויעקב ריפתין בנסיון לקרב את המפלגה לקומוניזם. על רקע זה הודח בתחילת 1953 על ידי מאיר יערי ויעקב חזן ממעמדו המרכזי בעריכת 'על המשמר', והוא נותר חבר מערכת בלבד. חל גם פיחות בהשפעתו במפ"ם, ובשנת 1969 הוא פרש מהמפלגה (ומ'על המשמר') בעקבות הצטרפותה למפלגת העבודה והקמת 'המערך'. אחרי כן היה ממייסדי 'ברית השמאל הציוני-הסוציאליסטי העצמאי' וערך את בטאונה 'טורי שמאל'.ספרים שכתב:

- אנחנו ועולם המהפכה.‫ תל-אביב : מפלגת הפועלים המאוחדת, 1950.
- ‫בעקיבות לוחמת : כתבים נבחרים. תל-אביב : ברית השמאל הציוני-הסוציאליסטי העצמאי, [1972].‬
- ‫מבחר כתבים / [כינס וערך... דוד כנעני]. מרחביה : הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, [תשל"ב] 1971. ‬