Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

פלד נתן (פרידל)

מראשי 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר כנסת ושר הקליטה.
תאריך לידה:   03-06-1913
תאריך פטירה:   08-01-1992

מקום לידה:      אודסה, רוסיה
תאריך עליה:   1934
קישורים לאתרים:

היה מפעילי תנועת 'השומר הצעיר' ברומניה וכיהן כמזכיר ההנהגה הראשית של התנועה וכמזכיר מרכז 'החלוץ' שם. עלה ארצה בשנת 1933 והצטרף לקיבוץ 'מלט' בנס-ציונה. היה חבר מועצת הפועלים במקום. הצטרף לקיבוץ שריד בשנת 1934 וקבע שם את ביתו. החל בפעילות ציבורית במוסדות של 'הקיבוץ הארצי'. היה חבר הוועד הפועל של התנועה בשנת 1936 וחבר מזכירות התנועה בשנים 1939-1936. שימש כמזכיר ועדת הביטחון של ההסתדרות הכללית בשנים 1944-1939, ובמסגרת תפקידו עסק בענייני ה'הגנה', הפלמ"ח וההעפלה. כיהן כמזכיר 'הקיבוץ הארצי' בשנים 1946-1944. נסע לארה"ב בשליחות הסוכנות היהודית וההסתדרות הכללית בשנת 1946 ועסק שם בענייני 'החלוץ', בגיוס מתנדבים למלחמת העצמאות וביצירת קשרים עם משלחות הגוש הקומוניסטי לדיונים באו"ם על עתיד ארץ-ישראל. כיהן כמזכיר 'הקיבוץ הארצי' בשנים 1955-1950 וכמזכיר מדיני של מפ”ם בשנים 1958-1956. היה ציר ישראל בבולגריה בשנים 1960-1958 ושגריר ישראל באוסטריה בשנים 1963-1960. כיהן כחבר כנסת מטעם מפ"ם והמערך בכנסת הששית (בשנים 1969-1965), והיה חבר בוועדת הכנסת ובוועדת הרווחה. כיהן כשר הקליטה בשנים 1974-1970. שימש שוב כמזכיר 'הקיבוץ הארצי' בשנים 1980-1975.