Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

פיינרמן עוזי

מראשי תנועת המושבים, מפעילי מפא"י, חבר כנסת.
תאריך לידה:   1924
תאריך פטירה:   08-04-1975

מקום לידה:      כפר יחזקאלקישורים לאתרים:

החל את פעילותו הציבורית כנציג הנוער בהנהלת מושב כפר יחזקאל.  היה פעיל ב'הגנה', נעצר ב'שבת השחורה' ונכלא במחנה המעצר ברפיח. במלחמת העצמאות שירת בצה"ל והשתתף בקרבות בצפון ובדרום. בסוף שירותו שימש כמג”ד. בשנת 1952 היה חבר הוועד והמועצה בכפרו. בשנים 1957-1955 ריכז את פעילות צעירי המושבים בהדרכת מושבי העולים. אחרי כן עמד בראש מחלקת הקליטה של תנועת המושבים. בשנים 1969-1960 שימש כמזכיר תנועת המושבים. היה מתומכיו של בן גוריון בתקופת המאבקים במפא"י באמצע שנות ה-60, אולם בחר שלא להצטרף לרפ"י כדי למנוע פילוג בתנועת המושבים. כיהן כחבר כנסת מטעם 'המערך' בכנסות השביעית והשמינית (בשנים 1974-1969). היה חבר בוועדת הכספים. יזם הקמת 'הפורום החקלאי', שדולה של חברי כנסת שפעלה לקידום ענייני חקלאות בכנסת, ועמד בראשה.