Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

סדן דב (שטוק-שפרבר, ברל) (ספרות)

סופר, חוקר ומרצה, חבר כנסת מטעם מפא"י.
תאריך לידה:   21-02-1902
תאריך פטירה:   14-10-1989

מקום לידה:      ברודי, גליציה
תאריך עליה:   1925
קישורים לאתרים:

קיבל חינוך יהודי מסורתי. במלחמת העולם הראשונה עבר עם משפחתו ללבוב, שם החל בפעילות ציונית. היה חבר באגודת 'פרחי ציון', באגודת 'השומר' וב'השומר הצעיר'. גורש מהגימנסיה הפולנית שבה למד בשל פעילותו הציונית. הצטרף לתנועת 'החלוץ', עמד בראש המרכז בלבוב בשנים 1925-1923 וערך את בטאון ה'חלוץ' בפולין, 'העתיד', בשנת 1925. באותה שנה עלה ארצה ועבד כפועל חקלאי במקומות שונים. בשנת 1927 הצטרף לעיתון 'דבר', היה חבר המערכת לסירוגין עד לשנת 1944, ערך את המוסף הספרותי של העיתון, תרגם וחיבר מאמרים פוליטיים. בשנת 1928 יצא בשליחות ההסתדרות לגרמניה. במקביל לפעילות במרכז 'החלוץ' בברלין למד ב'בית הספר הגבוה לפוליטיקה' גיאו-פוליטיקה וחינוך. כשחזר ארצה עסק בהוראה. בשנת 1940 הקים את היומון המנוקד  'הגה'. בשנת 1944 הצטרף למערכת של הוצאת 'עם עובד'. בשנת 1949 החל ללמד באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 1970-1952 עמד בראש הקתדרה ליידיש באוניברסיטה. משנת 1955 היה חבר ב'אקדמיה ללשון העברית'. בשנת 1962 התקבל ל'אקדמיה הישראלית למדעים' ובשנת 1963 קיבל תואר פרופסור. בשנים 1970-1965 לימד ספרות עברית באוניברסיטת תל אביב. בשנת 1965 נבחר לכנסת הששית כאחד מנציגי מפא"י ברשימת 'המערך'. כיהן כחבר כנסת והיה חבר בוועדת חינוך, תרבות וספורט. התפטר מהכנסת בשנת 1967 במחאה על יציאתה של משלחת הכנסת לגרמניה. לאחר מלחמת ששת הימים היה בין החותמים על גילוי -הדעת הראשון של 'התנועה למען ארץ-ישראל השלמה'. בשנת 1968 הוענק לו פרס ישראל במדעי היהדות. היה כותב וחוקר פורה ורבגוני. כתב ספרי זכרון, ספרי פולקלור, מונוגרפיות ומסות על סופרים ומשוררים, מחקרים על ספרות עברית וספרות יידיש, רשימות ומחקרים בענייני לשון. וכן גם תירגם ספרים רבים וערך מספר גדול של ספרים, אסופות וכתבי עת.


ספרים שכתב:

- אבני בדק : על ספרותנו, מסדה ואגפיה.(תל-אביב) : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ב.
- אבני בחן. תל-אביב : מחברות לספרות, תשי"א.
- אבני גבול : על אישים ודרכים. תל-אביב : מסדה, (1964). ‬
- אבני גדר : על סופרים וספרים. רמת-גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד מסדה, (1970ק). ‬
- אבני זכרון. תל-אביב : עם עובד, תשי"ד.
- אבני מפתן : מסות על סופרי יידיש. (תל-אביב) : י.ל.פרץ, תשכ"ב-(1961)-תשל"ב. ‬
- אבני שפה. תל-אביב : עם עובד, תשט"ז.
- אלופי ומיודעי : אישים במעגל תנועת העבודה.(תל-אביב): עם עובד - תרבות וחינוך, (תשל"ב). ‬
- אלכה ואשובה : דברים בעניני אמונות ודעות. ‬תל-אביב : "דון", (תשל"א). ‬
- ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר.(תל אביב) : עם עובד, (תשל"ח,1977-תשל"ט). ‬
- באלכסון : ספורים ובדומה להם. תל-אביב : "גזית", תש"ב.
- ... בין דין לחשבון. תל-אביב : דביר, (תשכ"ג).
- בלשון מדבר בעדו : פרקים שבעל פה. (תל-אביב) : עקד, (תשל"ב). ‬
- בצאתך ובאהלך : מנין חקרי-ספרות. [תל-אביב] : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת "מסדה", (1966ק).
- חיים נחמן ביאליק ודרכו בלשונו ולשונותיה. תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1989.
- ‬יריד השעשועים : גלגולי הלצה ופתגמים. תל-אביב : "מסדה", (1964). ‬
- כוכב נדח.‫ מרחביה : ספרית הפועלים, 1950.
- מדרש פסיכואנליטי : פרקים בפסיכולוגיה של י"ח ברנר. ‫ ירושלים : מגנס, תשנ"ו. ‬
- ממחוז הילדות. (תל-אביב) : עם עובד, (תשמ"א 1981).
- ממעגל הנעורים. (תל-אביב) : עם עובד, (תשמ"א 1981).
- מריבי בית : עם, חברה, פלגות.(תל-אביב) : עם עובד, (תשל"ד).
- הנמר וידידו המנמנם : אסופת מאמרים.‫ עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, תשי"א. ‬
- עיר ואם בעיני בניה. תל אביב : עם עובד, 1981.
- על ש"י עגנון : כרך מסות ומאמרים. [תל-אביב]: : הקיבוץ המאוחד, תשל"ט, (1978).

ספרים אודותיו:

- ‫יוסף גלרון, כתבי דב סדן : ביבליוגרפיה תרצ"ו-תשמ"ד, כולל השלמות לשנים תרפ"ו-תרצ"ו. (תל אביב) : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז (1986).
- ג.‫ קרסל, כתבי דב סדן : ביבליוגרפיה.‫ תל-אביב : עם עובד, תשמ"א 1981- ‬