Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

עוביד דיאב

מראשי רשימת 'שיתוף ואחווה', רשימת המיעוטים של מפא"י, חבר כנסת.
תאריך לידה:   1911
תאריך פטירה:   18-02-1984

מקום לידה:      טייבהקישורים לאתרים:

התגורר בטול כרם ועסק במסחר עד שנת 1936. בשנים 1948-1936 התגורר ביפו, עסק במסחר בתוצרת חקלאית והיה חבר מועצת הסוחרים באזור יפו והסביבה. בשנים 1951-1948 התגורר בטייבה ועסק בחקלאות. בשנים 1958-1951 כיהן כחבר המועצה המקומית טייבה. בשנת 1961 נבחר לכנסת בראש רשימת 'שיתוף ואחווה', רשימת מיעוטים הקשורה למפא"י ולמפלגת העבודה. כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגה זו בכנסות החמישית עד השביעית (בשנים 1973-1961). היה חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט, בוועדת העבודה והרווחה ובוועדת המשנה לרפורמה בחינוך. בשנים 1977-1974 שימש כיועץ שר החקלאות לענייני המגזר הערבי.