Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

משל ירוחם

מראשי ההסתדרות הכללית, מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1984-1973, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת.
תאריך לידה:   24-11-1912
תאריך פטירה:   27-11-2002

מקום לידה:      פינסק, פולין
תאריך עליה:   1933
קישורים לאתרים:

סיים לימודים בגימנסיה העברית 'תרבות' בפינסק ועבר הכשרה חלוצית. עלה ארצה בשנת 1933. אחרי שהות קצרה בקיבוץ החל לעבוד כפועל בניין בתל אביב והיה פעיל באגודת פועלי הבניין. שימש נציג ההסתדרות הכללית בקרב העובדים האזרחיים במחנות הצבא הבריטי בארץ בשנים 1945-1940. בראשית שנות ה-40 היה חבר סיעה ב' במפא"י, אך לא פרש מהמפלגה בעת הפילוג. בשנים 1950-1945 שימש כחבר מזכירות מועצת פועלי תל-אביב וכמזכיר אגודת פועלי המתכת. בשנים 1960-1950 כיהן כמזכיר הארצי של פועלי המתכת בוועד הפועל. בשנת 1960 נבחר לוועדה המרכזת של ההסתדרות ועמד בראש המדור לפועלי התעשיה. בשנים 1970-1961 עמד בראש המחלקה לאיגוד מקצועי בוועד הפועל. בשנת 1970 נבחר לתפקיד יו"ר המרכז לביטחון סוציאלי ולממלא מקום מזכ"ל ההסתדרות. בשנים 1984-1973 כיהן כמזכ"ל ההסתדרות. היה פעיל בתנועת העבודה הבין-לאומית ובאיגודים המקצועיים שלה. כיהן כחבר כנסת מטעם המערך בכנסות התשיעית והעשירית (בשנים 1984-1977) והיה חבר בוועדת העבודה והרווחה. בשנים 1993-1984 עמד בראש 'מכון לבון' לחקר תנועת העבודה.


ספרים שכתב:

- בטחון סוציאלי בחברה דינמית : ההסתדרות כגורם בבטחון הסוציאלי בישראל. תל-אביב : ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, הועד הפועל, 1970. ‬
- ההסתדרות מול התמורות : אתגרים, משימות, היערכות. [תל-אביב] : [ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המרכז לבטחון סוציאלי - המרכז לתרבות ולחינוך], [1972].
- שליחות ודרך.‫ [תל-אביב] : עם עובד-תרבות וחינוך, [תש"ם 1980]. ‬
- ‬