Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

כהן מנחם

מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, חבר כנסת.
תאריך לידה:   05-07-1922
תאריך פטירה:   11-03-1975

מקום לידה:      ירושליםקישורים לאתרים:

היה פעיל בתנועת 'הנוער העובד'. באמצע שנות הארבעים החל להשתלב בפעילות של מוסדות מפא"י. לפני הקמת המדינה נטל חלק בהעלאת ילדים ונוער מסוריה. ניהל את מחלקת השכונות במועצת פועלי תל-אביב. היה חבר במועצת עיריית תל-אביב. כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י ומפלגת העבודה בכנסת הראשונה (בשנת 1951) ובכנסות הרביעית עד השביעית (בשנים 1973-1959). היה חבר בוועדות הפנים והשירותים הציבוריים. לאחר הפרישה מהכנסת שימש כסגן נשיא של 'הפדרציה הספרדית העולמית'.