Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ישעיהו ישראל (שרעבי)

מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מראשי העדה התימנית, חבר כנסת, יו"ר הכנסת, שר הדואר.
תאריך לידה:   08-04-1910
תאריך פטירה:   20-06-1979

מקום לידה:      צנעא, תימן
תאריך עליה:   1929
קישורים לאתרים:

היה  פעיל בתנועת 'דור דעה' בתימן. עלה ארצה בשנת 1929. עבד כפועל וכשומר בפרדסים ובכרמים בראשון-לציון. פעילותו הציבורית החלה כשטיפל בעולי תימן במסגרת ההסתדרות הכללית. משנת 1936 ניהל את המחלקה לפועלים תימנים בהסתדרות הכללית. לאחר קום המדינה השתתף בארגון העלייה מתימן במסגרת מבצע 'מרבד הקסמים'. היה פעיל במפא"י וחבר במוסדות המפלגה. השתתף כציר בקונגרסים הציוניים ובאסיפת הנבחרים. כיהן כסגן-חבר בוועד הפועל הציוני וחבר הנהלת התאחדות התימנים בישראל. היה חבר מועצת פועלי תל-אביב. כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י ומפלגת העבודה בכנסות הראשונה עד השמינית (בשנים 1977-1951). בשנים 1966-1955 היה סגן יו"ר הכנסת. בשנים 1966-1969 כיהן כשר הדואר. בשנים 1972-1970 היה מזכ"ל מפלגת העבודה. בשנים 1972-1977 כיהן כיו"ר הכנסת.


ספרים שכתב:

- בעל התלתלים : ועוד סיפורים. [תל-אביב] : משרד הבטחון-ההוצאה לאור, (תשל"ט). ‬
- ‫לחוד ויחד. תל-אביב : הוצאת המרכז לתרבות וחינוך, ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י והעמותה להנצחת ישראל ישעיהו, תשנ"ב.‬
- שבטים ועדות בכור ההסתדרות. תל-אביב : ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, הועד הפועל, תש"ד 1943.

ספרים אודותיו:

- ישראל ישעיהו - איש קהילת צנעא / המערכת - נסים גמליאלי. ‫ ירושלים : משרד החינוך והתרבות, תשל"ט. ‬