Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

יהודה צבי (זלצמן)

מפעילי 'הפועל הצעיר' ומפא"י, ממייסדי דגניה ונהלל, מראשי תנועת המושבים, חבר בכנסת הראשונה.
תאריך לידה:   1888
תאריך פטירה:   03-10-1964

מקום לידה:      אומן, אוקראינה
תאריך עליה:   1906
קישורים לאתרים:

היה פעיל בארגונים 'דגל ציון' ו'צעירי-ציון' ברוסיה. עמד בראש 'צעירי ציון' באומן והיה חבר ב'הגנה העצמית'. עלה ארצה בשנת 1906ועבד כפועל במושבות יהודה והגליל. נמנה עם ראשוני הפעילים במפלגת 'הפועל הצעיר'. היה חבר 'הקומונה הרומנאית' שעבדה בנטיעת יער הרצל בבן שמן. בשנת 1908 עבד בחוות כינרת עם קבוצה מיהודה. לאחר השביתה בכינרת בשנת 1909 חברי הקבוצה עברו לחדרה והקימו את ה'קומונה החדרתית'. בשנת 1911 התיישבו חברי הקומונה על אדמות אום ג'וני והקימו את דגניה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה חבר ב'וועד פועלי הגליל''. אחרי המלחמה יצא למזרח אירופה בשליחות 'הפועל הצעיר' כדי לארגן את עולי העלייה השלישית. היה ממייסדי מושב העובדים הראשון נהלל בשנת 1921. ייצג את מפלגתו בקונגרסים הציוניים. השתתף בהקמת 'הפועל הצעיר-צעירי ציון' בארצות הברית. היה פעיל בהסתדרות העובדים הכללית וחבר הוועד הפועל. היה מהפעילים המרכזיים בתנועת המושבים והמזכיר הראשון שלה. ייסד את 'קרן המושבים' ושימש כמנהלה. היה פעיל בהסתדרות החקלאית. כיהן בכנסת הראשונה מטעם מפא"י בשנים 1951-1949 והיה חבר בוועדות הכנסת והכלכלה.


ספרים אודותיו:

- צבי יהודה : חייו ופעלו : מבחר מאמרים, דברים שבעל-פה, זכרונות ומכתבים / ערך והביא לדפוס יוסף רובין.‫ תל-אביב : תנועת המושבים וקרן המושבים, תשכ"ו 1966.