Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

טביב אברהם

מראשי העדה התימנית, מפעילי מפא"י, חבר כנסת.
תאריך לידה:   1889
תאריך פטירה:   20-04-1950

מקום לידה:      חידאן, תימן
תאריך עליה:   1907




קישורים לאתרים:

עלה ארצה בשנת 1907 עם השיירה הראשונה של עולי תימן שהגיעו במסגרת העלייה השנייה. התיישב בראשון-לציון עבד בחקלאות, ביקב וגם כשוחט ובודק. החל בפעילות ציבורית בקרב בני עדתו. נבחר לוועד המושבה ראשון-לציון בשנת 1918. הצטרף למפלגת 'הפועל הצעיר' ובהמשך ל'אחדות העבודה'.  פעל להקמת שכונות של עולי תימן : 'שיבת ציון', 'נוה-ציון', 'נחליאלי' ו'מחנה יהודה'. השתתף בוועידת היסוד של ההסתדרות הכללית בשנת 1920. נבחר ל''אספת הנבחרים' הראשונה, שפעלה בשנים 1925-1920. היה חבר ב'וועד הלאומי' עד לשנת 1931. היה ממייסדי 'התאחדות התימנים בארץ-ישראל' בשנת 1923, ונבחר לסגן יו"'ר הארגון. ייצג את היישובים התימנים בוועדה החקלאית משנת 1925. היה חבר בוועדת העלייה של הסוכנות היהודית בשנים 1923-1927. ייצג את 'התאחדות התימנים' בקונגרסים הציוניים בשנים 1931, 1935, ו-1937. פירסם מאמרים בעיתונות בנושאים הקשורים לעדה התימנית. בשנת 1944 הצטרף למפא”י והיה פעיל בתנועה. בשנת 1949 נבחר לכנסת הראשונה מטעם מפא"י, היה חבר בוועדת השירותים הציבוריים וכיהן בכנסת עד לפטירתו.


ספרים שכתב:

- גולת תימן.‫ תל-אביב : אמנות, תרצ"א. ‬
- שבי תימן.‫ תל-אביב : אמנות, תרצ"ב. ‬