Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

חמיס יוסוף

מפעילי מפ"ם וההסתדרות הכללית, חבר כנסת.
תאריך לידה:   10-05-1921
תאריך פטירה:   22-09-1986

מקום לידה:      כפר ריינהקישורים לאתרים:

למד באוניברסיטה האמריקאית בבירות. עבד כפקיד בממשלת המנדט. הצטרף לחטיבה הערבית של מפ”ם בשנת 1949. היה חבר מזכירות סניף חיפה של מפ”ם, חבר מרכז מפ"ם וחבר במזכירות המפלגה. עבד בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית בשנים 1986-1966. היה חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות בשנים 1986-1977. שימש כסגן יו"ר המחלקה הערבית בהסתדרות. היה חבר הנהלת 'בית-ברל' וחבר מרכז 'הפועל'. כיהן כחבר כנסת מטעם מפ"ם בכנסות השלישית עד החמישית (בשנים 1955-1965). בכנסת הרביעית היה חבר בוועדת חוקה, חוק ומשפט ובוועדת העבודה והרווחה. בכנסת החמישית היה חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט ובוועדת השירותים הציבוריים.