Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ברגמן שמואל הוגו

פילוסוף וחוקר, מפעילי 'הפועל הצעיר', ממייסדי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטה העברית.
תאריך לידה:   1883
תאריך פטירה:   1975

מקום לידה:      פראג, צ'כוסלובקיה
תאריך עליה:   1920
קישורים לאתרים:

למד פילוסופיה באוניברסיטאות פראג וברלין. התקרב לתנועה הציונית והצטרף לאגודת הסטודנטים הציונית 'בר כוכבא'. הושפע מתורתם של מרטין בובר, אחד העם וא.ד. גורדון. היה מראשי קבוצת הפועל הצעיר בגרמניה שדגלה בהגשמת הציונות מתוך גישה סוציאליסטית הומנית. שירת בצבא האוסטרי במלחמת העולם הראשונה. אחרי המלחמה היה בין מקימי  'ההתאחדות', ששילבה את תנועות הפועל הצעיר וצעירי ציון. בשנת 1920 עלה לארץ ישראל השתתף בפעילות הפועל הצעיר, וייצג את התנועה בועידת היסוד של הסתדרות העובדים הכללית. היה ממקימי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ומנהלו בשנים 1920-1935. בשנת 1928 התמנה למרצה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 1935-1938 כיהן כרקטור הראשון של האוניברסיטה. הטיף להשלמה בין יהודים וערבים והיה פעיל ב'ברית שלום'. פעילות זו הרחיקה אותו ממפלגתו, הפועל הצעיר, והוא התמסר למחקר והוראה. עסק בעיקר בפילוסופיה של המדעים ובפילוסופיה של הדת. פרסם ספרים ומחקרים, כולל ספרי יסוד בתולדות הפילוסופיה ועקרונותיה. חתן פרס ישראל למדעי הרוח לשנת 1954 ופרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת 1974.


ספרים שכתב:

- אהרון דוד גורדון - האדם ודיעותיו.ירושלים : המחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תשכ"ג.
- אנשים ודרכים : מסות פילוסופיות. ירושלים : מוסד ביאליק, (תשכ"ז). ‬
- במשעול.‫ תל אביב : עם עובד, תשל"ו.
- הוגי הדור. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשמ"ד.
- הוגים ומאמינים : מסות. תל-אביב : הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשי"ט. ‬
- ‫מבוא לתורת ההגיון. ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"ד.
- מבוא לתורת ההכרה. ירושלים : חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תשל"ג. ‬
- מדע ואמונה : שבעה פרקים על זיקתם ההדדית. תל-אביב : מחברות לספרות, תש"ה 1945.
- הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר. ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ג, 1974. ‬
- הפילוסופיה של עמנואל קאנט. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תש"ם, 1980. ‬
- ‫תולדות הפילוסופיה החדשה. ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ל-תשל"ט. ‬
- ‫

ספרים אודותיו:

- ‫ברוך שוחטמן, שלמה שונמי, כתבי שמואל הוגו ברגמן : ביבליוגרפיה 1903-1967. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, החברה הפילוסופית בירושלים, תשכ"ח.
- ‫