Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

הכהן דוד

מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י ו'מפלגת העבודה'. מראשי ההסתדרות ו'סולל בונה', פעיל ב'הגנה', חבר כנסת, סגן ראש עירית חיפה וציר בבורמה.
תאריך לידה:   20-10-1897
תאריך פטירה:   19-02-1984

מקום לידה:      הומל, בילורוסיה
תאריך עליה:   1907
קישורים לאתרים:

בנו של הסופר והעסקן הציוני מרדכי בן הלל הכהן. עלה ארצה בשנת 1907 ולמד בגימנסיה 'הרצליה'. במלחמת העולם הראשונה שירת כקצין בצבא העות'מאני. בשנים 1923-1919 למד כלכלה בבית-הספר לכלכלה בלונדון. חזר ארצה ונתמנה למנהל ב'משרד לעבודות ציבוריות ותכנון', שהפך לימים ל'סולל בונה'. נשאר בהנהלת 'סולל בונה' עד סוף שנות החמישים ונמנה על בכיריה. במקביל היה פעיל ב'אחדות העבודה' ובמפא"י. מילא תפקידים שונים במוסדות של ההסתדרות הכללית, ב'כנסת ישראל', בארגון ה'הגנה' ובקהילה היהודית בחיפה עיר מגוריו. היה בעל קשרים טובים עם הממשל הבריטי ועם מנהיגי הציבור הערבי בצפון הארץ. היה מראשי מפעל 'גדר הצפון'. התיידד עם צ'רלס אורד וינגייט וסייע לו ביצירת הקשרים עם ה'הגנה'. בתקופת מלחמת העולם השנייה היה איש הקשר בין ארגון ה'הגנה' למודיעין הבריטי ומביתו פעלה תחנת רדיו מטעם 'צבא צרפת החפשית' ששידרה תעמולה לכוחות וישי בסוריה ובלבנון. בשנת 1946 ב'שבת השחורה' נעצר עם ראשי היישוב האחרים. בקרבות לשחרור חיפה במלחמת העצמאות, למרות קריאתו לתושבים הערביים שלא לעזוב את העיר, רובם ברחו והפכו לפליטים. לאחר קום המדינה, נטל  חלק בפעילות הפוליטית. היה חבר מועצת העיר חיפה וסגן ראש העיר. כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י ו'מפלגת העבודה' בשש הכנסות הראשונות בשנים 1969-1949 (למעט הפסקה בשנים 1955-1953). שימש כיו"ר ועדת חוץ ובטחון בכנסות השנייה עד הששית וכן היה חבר בוועדת הפנים. בשנים 1955-1953 היה ציר ישראל בבורמה וניסה ליצור קשרים דיפלומטיים עם סין. הירבה להשתתף במשלחות לעצרת האו"ם ולאיגוד הבין-פרלמנטרי. היה נשוי לסופרת והעיתונאית ברכה חבס ובעל קשרי משפחה עם רבים מראשי היישוב.


ספרים שכתב:

- יומן בורמה : רשמי שליחות 1953-1955. תל אביב : עם עובד, תשכ"ד 1963.
- ‫עת לספר.‫ תל אביב : עם עובד, תשל"ד.
- שלום בלי אשליות. (ח"מ) : (חמו"ל), (1978?).
- שנים עשר יום בברית-המועצות. תל-אביב : "איחוד עולמי", 1960.‬
- ‫ ‬