Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

דינור בן ציון (דינבורג)

היסטוריון ואיש חינוך, חבר כנסת, שר החינוך והתרבות.
תאריך לידה:   1884
תאריך פטירה:   08-07-1973

מקום לידה:      חורול, אוקראינה
תאריך עליה:   1921
קישורים לאתרים:

למד בישיבות טלז, קובנה ווילנה. הוסמך לרבנות במכון הגבוה ללימודי יהדות בברלין. למד היסטוריה באוניברסיטת ברן, ברלין וסנט פטרבורג. עלה ארצה בשנת 1921. היה מתושביה הראשונים של שכונת בית הכרם בירושלים. משנת 1923 לימד תנ"ך ותולדות ישראל בבית המדרש למורים בבית הכרם. בשנת ‏1936 שימש מרצה לתולדות ישראל בעת החדשה באוניברסיטה העברית בירושלים ובמקביל עסק במחקר. בשנים 1948-1938 ניהל את בית המדרש למורים. היה מורם ומדריכם של מאות מורים, מנהלים ומפקחים. בשנות פעילותו במוסד הנהיג שינויים וחידושים בחינוך ובהוראה. עמד בראש המכון לחקר היהדות בשנים 1946-1944. משנת 1948 נתמנה לפרופסור להיסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית. כתב, ערך ופרסם ספרים רבים בתחומי התמחותו. החידוש בגישה ההיסטורית שלו היה הצבת רעיון שיבת ציון כציר המרכזי בהיסטוריה היהודית. היה ממייסדי כתבי העת המדעיים 'קרית ספר' ו'ציון'. כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י בכנסת הראשונה (בשנים 1951-1949) והיה חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט. כיהן כשר החינוך והתרבות בשנים 1955-1951. בתקופה זאת נחקקו 'חוק חינוך ממלכתי', שביטל את הזרמים התנועתיים-המפלגתיים במערכת החינוך, 'חוק המוסד העליון ללשון העברית' ו'חוק זיכרון השואה והגבורה יד ושם'. עמד בראש 'יד ושם' בשנים 1959-1953. בתום תפקידו כשר שב לעסוק במחקר. חתן פרס ישראל  לשנת 1958 במדעי היהדות ובפרס ישראל לשנת 1973 בחינוך.  


ספרים שכתב:

- ארץ-ישראל בשנת תרפ"ג : תעודות, עובדות וצרופי-מעשים.‫ ירושלים : משנה לשנה, תרפ"ד 1924. ‬
- ‫בימי מלחמה ומהפכה : זכרונות ורשומות מדרך חיים (תרע"ד-תרפ"א). ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ"א, 1960.
- ‫במאבק דורות של עם ישראל על ארצו : מחורבן ביתר עד תקומת ישראל. ירושלים : מוסד ביאליק, (תשל"ה).
- ‫במפנה הדורות : מחקרים ועיונים בראשיתם של הזמנים החדשים בתולדות ישראל. ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ב.
- בני דורי : ציונים וקווים לדמויות חכמים ומחנכים, אנשי צבור ו"העומדים בשער".‫ תל-אביב : מסדה, 1964.
- ‫מחקרים ועיונים להבנת המקרא ותולדות ישראל בתקופתו. ירושלים : מוסד ביאליק, (תשל"ז). ‬
- ‫בעולם ששקע : זכרונות ורשומות מדרך חיים, <תרמ"ד-תרע"ד>. ירושלים : מוסד ביאליק, (תשי"ח).
- דורות ורשומות : מחקרים ועיונים בהיסטוריוגראפיה הישראלית בבעיותיה ובתולדותיה. ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ח 1978.
- ‫זכור : דברים על השואה ועל לקחה. ירושלים : "יד ושם", תשי"ח.
- חבת ציון. תל-אביב : חברה, תרצ"ב-תרצ"ד. ‬
- ישראל בארצו : מקורות ותעודות. תל-אביב : דביר, תרצ"ח 1938.
- ישראל בגולה : מקורות ותעודות. תל-אביב : דביר, תשי"ח-תשל"ג 1972.
- ‫מפלסי דרך : דמויות לתולדות עיצובה של תנועת שיבת ציון ותחית ישראל.‫ תל-אביב : בטרם, תש"ו.
- ספר הציונות : מבחר הספרות הציונית ורשומי התנועה ומפעליה בגילוייהם ובהשתלשלותם ההיסטורית, ערוך ומסודר לפי הזמנים והענינים..., תל אביב : מוסד ביאליק על ידי דביר, תרצ"ט-תש"ד.
- ערכים ודרכים : בעיות חינוך ותרבות בישראל,‫ תל-אביב : אורים, תשי"ח.
- ‫תולדות ישראל מראשית ישראל עד ימינו אלה : מקורות ותעודות, ‫ ירושלים : דביר, תרפ"ו-תרצ"ח. ‬
- ‬