Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

הירש הברון מוריס דה

איל הון ונדבן, מייסד יק"א ומפעל ההתיישבות היהודית בארגנטינה.
תאריך לידה:   09-12-1831
תאריך פטירה:   21-04-1896

מקום לידה:      מינכן, גרמניהקישורים לאתרים:

נולד בגרמניה למשפחת בנקאים עשירה. פנה בגיל צעיר לעסקים וצבר הון רב בעסקי בנקאות, תחבורה, מכרות ותעשיה. הירבה לתרום לצדקה למטרות שונות, יהודיות וכלליות. פעילותו הפילנטרופית החלה בשנת 1873 כשתרם כמיליון פרנק לארגון 'כל ישראל חברים' (כי"ח) למימון הקמתם של בתי ספר בארצות האיסלאם.

בשנות השמונים של המאה ה-19 החמיר מצבם הכלכלי של יהודי מזרח אירופה והם סבלו מגזרות ומרדיפות מצד השלטונות והאוכלוסיה המקומית. כתוצאה מכך התרחשה הגירה המונית של מיליוני יהודים חסרי אמצעים ממזרח אירופה אל ארצות המערב. הירש הפך מעורב יותר ויותר במפעלי עזרה ליהודי מזרח אירופה ולמהגרים. הוא הקים קרן שסייעה להקמת מוסדות חינוך במזרח אירופה ותמכה בפליטים היהודים מרוסיה.

אחרי שממשלת הצאר סירבה לקבל מידיו תרומה גדולה שתשמש להקמת רשת חינוך יהודית מודרנית ברוסיה, הקים בשנת 1891 את חברת יק"א ('חברה להתיישבות יהודית'), חברה בעלת הון עתק, שמטרתה לסייע להגירה המונית של יהודים מרוסיה וליישובם מחדש במושבות חקלאיות בדרום אמריקה. עיקר הפעילות היתה בארגנטינה ובהמשך גם בברזיל, בארצות הברית ובקנדה. בסיכומו של דבר הצלחתו של מפעל זה היתה מוגבלת. כעשרים אלף משפחות יהודיות נאחזו במושבות שהקים, אולם לא היה בכך פיתרון לבעייתם של מיליוני היהודים במזרח אירופה.

יק"א עסקה גם בתחום החינוך: הקימה ותמכה בבתי ספר רבים, בעיקר מקצועיים, במזרח אירופה ובארצות מוסלמיות. סכומים גדולים הועברו לכי"ח, שהקימה רשת ענפה של מוסדות חינוך יהודיים בעולם. החברה גם הקימה מוסדות אשראי רבים, בעיקר במזרח אירופה, שנתנו הלוואות לאלפי בעלי משפחות ויצרנים זעירים יהודים, וכן הקימה ועודדה מוסדות אשראי קואופרטיביים.

מלבד יק"א, ייסד הברון הירש בשנת 1891 בארצות הברית קרן לרווחת המהגרים היהודים, שהעניקה סיוע כספי למהגרים יהודים מרוסיה ורומניה בשנתיים הראשונות להגירתם. במטרה להקל על הקליטה הוקמו אולפן ללימודי אנגלית, בית ספר מקצועי למקצועות הנגרות, הצבעות, השרברבות, המכונאות והחשמלאות, חווה להכשרת מבוגרים לעבודה חקלאית ובית ספר חקלאי לנערים. קרן דומה הוקמה בקנדה.

בנימין זאב הרצל ניסה לגייס את תמיכתו של הירש בהתיישבות בארץ ישראל, אולם הברון לא ראה בציונות פיתרון לבעיית העם היהודי. הוא האמין בשינוי אורח החיים היהודי ובשיבת היהודים אל עבודת האדמה. למרות שהסתייג מפעולות ההתיישבות בארץ ישראל כל עוד היא נתונה בשלטון עות'מאני, החל בשנת 1896 לתמוך באיכרי המושבות הראשונות. אחרי מותו החלה יק"א לפעול גם בארץ ישראל. בשנת 1899 הועברו לניהולה המושבות שבחסות הברון אדמונד דה-רוטשילד, ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה פעלה חברת יק"א בארץ ישראל בהיקף נרחב.

בחמש השנים האחרונות לחייו הקדיש הברון הירש את מירב מאמציו לענייני יק"א ולעיסוק בתכניותיו הנרחבות. הוא נפטר בשנת 1896 ובצוואתו הוריש רכוש עצום ליק"א, שהיתה לארגון היהודי הכלכלי החשוב ביותר בעולם. לאחר מותו המשיכה רעייתו קלרה במפעליו. תרומותיו של הברון הירש לאורך השנים למטרות שונות הקשורות לעם היהודי נאמדת ב-100 מליון דולר, סכום המעמיד אותו בשורה הראשונה של הנדבנים היהודים.


ספרים אודותיו:

- חיים אבני, ארגנטינה, הארץ היעודה : מפעל ההתיישבות של הברון דה הירש בארגנטינה. ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ג. ‬