Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ברקת ראובן (בורשטיין)

מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה, מבכירי ההסתדרות הכללית, חבר כנסת ויושב ראש הכנסת.
תאריך לידה:   25-10-1905
תאריך פטירה:   05-04-1972

מקום לידה:      טאווריג, ליטא
תאריך עליה:   1926
קישורים לאתרים:

למד ספרות ומשפטים בסורבון בפאריס ובאוניברסיטת שטרסבורג. ממייסדי 'החלוץ הצעיר' ויו”ר 'העברי הצעיר' בליטא. כיהן כיו”ר ארגון הסטודנטים העבריים באירופה. עלה ארצה בשנת 1926. שימש כמזכיר המחלקה להתיישבות של 'המרכז החקלאי' בשנים 1933-1928. היה מנהל מחלקת הקשרים הציבוריים במפעל 'ההעברה' של רכוש יהודי גרמניה בשנים 1938-1933. במלחמת העולם השנייה היה מזכ”ל הוועד הארצי למען החייל היהודי. נטל חלק בפעולות 'הבריחה'. בשנת 1946 הצטרף למחלקה המדינית של ההסתדרות הכללית. משנת 1949 היה חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות וראש המחלקה המדינית. היה יו”ר המחלקה הערבית בהסתדרות. הקים את המכון האירו-אסיאני. כיהן כיו"ר הנהלת 'בית ברל' וכיו"ר הוצאת הספרים 'עם עובד'. היה חבר ההנהלה של 'האינטרנציונל הסוציאליסטי'. בשנת 1961 מונה לשגריר ישראל בנורבגיה. חזר ארצה ושימש בתפקיד מזכ"ל מפא”י בשנים 1966-1962. כיהן כחבר כנסת מטעם המערך בכנסות הששית והשביעית (בשנים 1972-1965). בכנסת הששית היה חבר בוועדת החוץ ובטחון. בכנסת השביעית נבחר לתפקיד יושב ראש הכנסת, וכיהן בתפקיד זה עד ליום פטירתו.

 


ספרים אודותיו:

- ספר ברקת : דברי עיון ודיון בבעיות פרלמנטריזם, תחיקה וממשל / קובץ לזכרו של ראובן ברקת, מי שהיה יושב ראש הכנסת מז’ בכסלו תש"ל עד כ"א בניסן תשל"ב. ירושלים : האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריזם, תשל"ז. ‬
- ‫