Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ברעם משה

מראשי מפא"י ומפלגת העבודה, ממנהיגי ציבור הפועלים בירושלים,חבר כנסת, שר העבודה ושר הסעד.
תאריך לידה:   17-03-1911
תאריך פטירה:   05-12-1986

מקום לידה:      זדולבונוב, רוסיה
תאריך עליה:   1931
קישורים לאתרים:

למד בבית הספר למסחר בקובנה. היה חבר בתנועות 'החלוץ'  ו'דרור'. עלה ארצה בשנת 1931, התיישב בירושלים, והיה 'פעיל בבחרות הסוציאליסטית'. השתלב בפעילות במוסדות ה'הגנה' וההסתדרות הכללית. בשנת 1934 החל לעבוד בסוכנות היהודית. היה חבר במזכירות סניף מפא”י בירושלים בשנים 1943-1938 ושימש כמזכיר הסניף בשנים 1949-1943. כיהן כציר באספת הנבחרים הרביעית בשנים 1947-1944. במלחמת העצמאות היה חבר בועדת המצב ובמיפקדת ה'הגנה' בירושלים. שימש כמזכיר מועצת פועלי ירושלים בשנים 1960-1948. כיהן כחבר מועצת עיריית ירושלים בשנים 1959-1955. היה חבר בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית  ובמוסדות המרכזיים של מפא"י (ואחר-כך מפלגת העבודה). כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י ומפלגת העבודה בכנסות הרביעית עד השמינית (בשנים 1977-1959). בכנסת הרביעית היה יו"ר ועדת העבודה והרווחה וחבר בוועדת הכספים. בכנסות החמישית עד השביעית היה חבר בוועדת הכנסת. בכנסת השמינית היה חבר בוועדת חוץ וביטחון, ובוועדה לביקורת המדינה. בשנים 1974-1965 עמד בראש סיעת המערך בכנסת והיה יו"ר הקואליציה.  בשנים 1977-1974 כיהן כשר העבודה, ובשנת 1977 החזיק גם בתיק הסעד. לאחר פרישתו מהכנסת המשיך להיות פעיל במפלגת העבודה ובהסתדרות הגימלאים.


ספרים שכתב:

- לא בתלם. תל-אביב : עם עובד, תשמ"א 1981.
- ‫