Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ברזילי ישראל (אייזנברג)

מראשי 'השומר הצעיר', 'הקיבוץ הארצי' ומפ"ם, חבר כנסת, שר הבריאות ושר הדואר.
תאריך לידה:   01-10-1913
תאריך פטירה:   12-06-1970

מקום לידה:      נישאווה, פולין
תאריך עליה:   1934
קישורים לאתרים:

הצטרף ל'שומר הצעיר' בגיל 11. היה חבר הכשרה במזריץ. בשנת 1934 עלה ארצה והיה פעיל במרכז 'החלוץ'. הצטרף לקיבוץ 'בנתיב', עבד בפרדסים והיה ממייסדי קיבוץ נגבה בשנת 1939. שימש בתפקידים שונים במוסדות 'הקיבוץ הארצי' ונבחר לראש מחלקת המושבות של התנועה בשנת 1938. בתום מלחמת העולם השנייה יצא בשליחות לאירופה אל שארית הפליטה. בשנת 1947 השתתף בהקמת 'מפלגת הפועלים השומר הצעיר' ושימש מזכיר המפלגה. כיהן בתפקיד ציר ישראל בפולין בשנים 1948-1951. שימש מזכיר מדיני של מפ”ם בשנים 1955-1953. כיהן כחבר כנסת מטעם מפ"ם בכנסות השלישית עד החמישית (בשנים 1965-1955). בכנסת השלישית היה חבר בוועדת החוץ וביטחון. בכנסת החמישית שימש כסגן יו"ר הכנסת. כיהן כשר הבריאות בשנים 1961-1955 ו-1969-1966. מיולי 1958 עד דצמבר 1959 החזיק גם בתיק הדואר. היה שר ללא תיק מדצמבר 1969 ועד לפטירתו ביוני 1970.


ספרים אודותיו:

- פריסטר, רומן, בכל לבו : ישראל ברזילי - שרטוטים. תל-אביב : ספרית פועלים, תשל"ה 1975.