Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בנטוב מרדכי (גוטגלד)

מראשי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר בחמש הכנסות הראשונות, שר השיכון ושר הפיתוח.
תאריך לידה:   28-03-1900
תאריך פטירה:   18-01-1985

מקום לידה:      גרודזיסק, פולין
תאריך עליה:   1920
קישורים לאתרים:

ממקימי תנועת 'השומר הצעיר' בפולין. ראש קן ווארשה  וחבר ההנהגה הראשית של התנועה בפולין. למד משפטים באוניברסיטת ורשה. עלה ארצה בשנת 1920 ועבד כפועל במקומות שונים. השלים את לימודיו והוסמך למשפטים בבית הספר המנדטורי למשפטים בירושלים. היה ממייסדי קיבוץ ב' של 'השומר הצעיר' שהקים את קיבוץ משמר העמק בשנת 1926. היה ממייסדי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר', חבר הוועד הפועל של התנועה וחבר ההנהגה העליונה של תנועת 'השומר הצעיר'. היה חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, וחבר במוסדות ההסתדרותיים. נבחר לוועד הפועל הציוני מטעם 'השומר הצעיר'בשנת 1935. היה חבר המשלחת היהודית ל''וועידת השולחן העגול' בלונדון בשנת 1939. היה ממייסדי העתון היומי 'משמר', (שהפך מאוחר יותר ל'על המשמר') ושימש עורכו בשנים 1948-1943. היה ציר בקונגרסים ציוניים, חיבר את התזכיר 'הפתרון הדו-לאומי לארץ ישראל', שהוגש בשם תנועת 'השומר הצעיר' לוועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לארץ-ישראל בשנת 1946. היה חבר הוועדה המדינית של הסוכנות היהודית והשתתף במשלחת הסוכנות היהודית לעצרת האו"ם בניו יורק בשנת 1947. היה חבר מועצת העם ומינהלת העם. הצביע בעד הכרזת המדינה והיה מחותמי מגילת העצמאות. היה חבר מועצת המדינה הזמנית ושימש שר הבינוי והשיכון בממשלה הזמנית. כיהן כחבר כנסת מטעם מפ"ם בחמש הכנסות הראשונות (בשנים 1965-1949). בכנסת הראשונה היה יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט. בכנסת השנייה היה חבר בוועדת העבודה והרווחה, ובכנסת השלישית היה חבר בוועדת חוקה חוק ומשפט. כיהן כשר הפיתוח בשנים 1961-1955 וכשר השיכון בשנים 1969-1966.


ספרים שכתב:

- ימים מספרים : זכרונות מהמאה המכרעת, (תל-אביב): ספרית פועלים, (תשמ"ד 1984). ‬
- ישראל הפלשתינאים והשמאל, תל אביב: ספרית פועלים והמחלקות לתרבות ולהשכלה של הקיבוץ הארצי, תשל"ב 1971. ‬
- כלכלת ישראל על פרשת דרכים, [תל אביב]: ספרית פועלים ומפלגת הפועלים המאוחדת,[1966]. ‬
- הקץ לקפאון חברתי: הדרך הישראלית - השלישית לסוציאליזם, ‫ ת"א: ספרית פועלים, תשמ"א 1981. ‬