Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בדר מנחם

מראשי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' ומפ"ם, חבר הכנסת הראשונה, מנכ"ל משרד הפיתוח ופעיל במוסדות כלכליים של 'הקיבוץ הארצי'.
תאריך לידה:   20-09-1895
תאריך פטירה:   31-01-1985

מקום לידה:      דוקלה, פולין
תאריך עליה:   1920
קישורים לאתרים:

למד כלכלה באוניברסיטת קלן. עלה ארצה בשנת 1920. תחילה היה מפעילי 'הפועל הצעיר' וממקימי סולל בונה. היה ממייסדי קיבוץ מזרע בשנת 1923. הצטרף עם קיבוצו לתנועת 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' בשנת 1930. מילא תפקידים מטעם התנועה במוסדות ההסתדרות הכללית, 'הסתדרות הפועלים החקלאיים' והתנועה הציונית. היה חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, חבר המרכז החקלאי, מרכז כלכלי של הקיבוץ הארצי. היה ציר בקונגרסים הציוניים וסגן חבר הוועד הפועל הציוני. במלחמת העולם השנייה פעל בקושטא בשליחות 'ועד ההצלה' בשנים 1944-1943. באמצע שנות ה-40 יזם את הקמתן של 'קרן קיבוצי השומר הצעיר' ו'קרן הביטוח לפועלי בנין' ועמד בראשן. עם הקמת המדינה נתמנה למנכ"ל משרד העבודה והבינוי בממשלה הזמנית. כיהן כחבר כנסת מטעם מפ"ם בכנסת הראשונה בשנים 1949-1951, היה יו"ר ועדת הכלכלה וחבר בוועדת הכספים. אחרי כן הקים את ארגון 'תכן' של מפעלי 'הקיבוץ הארצי'. בשנים 1962-1955 שימש מנכ"ל משרד הפיתוח ויו"ר מועצת המנהלים בחברת החשמל, במפעל ים המלח, בחברת 'כימיקלים פוספטים' ובמפעל 'דשנים'. בשנת 1962 מונה למזכיר קיבוץ מזרע ומשנת 1964 שימש כמתאם כלכלי ואחראי על מוסדות ומפעלים כלכליים בבעלות 'הקיבוץ הארצי'. היה חבר בהנהלה של מוסדות הטכניון והקים קרנות לחינוך ומחקר. בשנות השבעים היה פעיל בקרן 'חבצלת' קרן התרבות של הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר. בשנת 1982 נבחר לחבר ההנהלה הרחבה של קיבוצי 'השומר הצעיר'.


ספרים שכתב:

- פועלים במצור, הנשק, עליה ב`, חיים (מהד` חדשה: מחזות משנות השלושים. תל-אביב: ספרית פועלים, תשל"ח.
- שליחויות עצובות. תל-אביב: ספרית פועלים, תשל"ח.