Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

סאלד הנרייטה

מנהיגה ציונית, פעילה מרכזית בתנועה הציונית בארצות הברית, פעילה במוסדות יהודיים וקהילתיים, ממקימות ארגון 'הדסה' ואחראית על פעולות הסעד של 'הועד הלאומי'.
תאריך לידה:   1860
תאריך פטירה:   1945

מקום לידה:      בולטימור, ארה"בבתקופת מלחמת העולם הראשונה פעלה בשיתוף עם ארגון הג'וינט באירגון הסוע ליישוב בארץ. בשנת 1920 עלתה לארץ והיתה פעילה בארגון מפעלי הבריאות והסעד של ארגון 'הדסה'. בשנת 1931 נבחרה ל'ועד הלאומי' והיתה אחראית מטעמו על פעילות הסעד. היתה מיוזמי 'עליית הנוער' , במסגרתו ניצלו אלפי בני נוער והובאו לישראל.