Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

רוטשילד אדמונד בנימין דה-

בנקאי, נדבן, אבי היישוב העברי החדש בארץ-ישראל.
תאריך לידה:   19-08-1845
תאריך פטירה:   02-11-1934

מקום לידה:      פריסקישורים לאתרים:

בן לענף הצרפתי של משפחת רוטשילד. בהשפעתם של הרב צדוק כהן וקרל נטר, ושל הפרעות ברוסיה ב-1881, החל להתעניין בשאלה היהודית ובהתיישבות בארץ-ישראל. בשנת 1883 בעקבות פגישה עם הרב שמואל מוהליבר, מנהיג חובבי ציון, ובקשות עזרה של אנשי ראשון לציון, פרש את חסותו על המושבות הראשונות. מאז ועד לשנת 1899 היה לגורם המרכזי במפעל ההתיישבות החדשה בארץ-ישראל. רכש קרקעות בהיקף נרחב, תמך במושבות הקיימות, הקים מושבות חדשות, והשקיע בפיתוח ענפי חקלאות ותעשייה. בשנת 1900 בעקבות התנגדות המתיישבים למשטר הנוקשה של פקידיו, העביר את ניהול המפעל ההתיישבותי לידי חברת יק"א, אך המשיך להיות מעורב בנושא. ב-1924 הועבר הטיפול בהתיישבות לחברת פיק"א, בניהולו של בנו, ג'יימס. בתקופת מלחמת העולם הראשונה שיתף פעולה עם חיים וייצמן, וסייע בהשגת 'הצהרת בלפור'. ביקר בארץ חמש פעמים והמשיך להתעניין בבניין-ישראל עד יומו האחרון. על פי צוואתו, הועלו עצמותיו ב-1954 לארץ, ונקברו ב'רמת הנדיב' ליד זכרון יעקב.


ספרים אודותיו:

- גצל קרסל, אבי הישוב : הברון אדמונד דה רוטשילד ופעלו.‫ חיפה : "מגן", 1954.
- רן אהרנסון, הבארון והמושבות : ההתישבות היהודית בארץ-ישראל בראשיתה, 1882-1890. ירושלים : יד יצחק בן-צבי, 1990.
- שמעון שמה, בית רוטשילד וארץ ישראל : מפעלם של אדמונד וג’יימס רוטשילד בארץ.‫ ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תש"ם. ‬
- דן גלעדי, מרדכי נאור, רוטשילד : "אבי היישוב" ומפעלו בארץ-ישראל.‫ ירושלים : כתר, (1982).
- ‬