Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

חנקין יחזקאל

מראשי 'ההגנה העצמית' ברוסיה, מראשוני העלייה השנייה, ממייסדי 'בר גיורא' ו'השומר'.
תאריך לידה:   1881
תאריך פטירה:   1916

מקום לידה:      הומל, רוסיה
תאריך עליה:   1903
קישורים לאתרים:

יליד הומל, רוסיה. בפוגרומים שפרצו בעירו ב-1903 היה מפקד 'ההגנה העצמית' היהודית בעיר ונפצע במהומות. עלה לארץ-ישראל בראש קבוצה אנשי הומל, חלקם חברי 'ההגנה העצמית', ואירוע זה נחשב לתחילתה של העלייה השנייה. עם אשתו חיה שרה נדד ועבד כשומר במושבות שונות ביהודה ושומרון. היה בין המייסדים של ארגון בר-גיורא בשנת 1907 ושל ארגון השומר בשנת 1909. בזכות המוניטין שלו כסייר וצייד הוזמן להתלוות למסעות מחקר בארץ-ישראל של ישראל אהרוני, פרופסור בלנקהורן ואהרן אהרנסון. היה פעיל במפלגת פועלי ציון ברוסיה ובארץ-ישראל. בשנת 1916 כשעבד ביבנאל חלה בקדחת ונפטר.