Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אפרת אהרון (פיקס)

חבר כנסת מטעם המערך בכנסת השמינית.
תאריך לידה:   20-03-1911
תאריך פטירה:   16-05-1989

מקום לידה:      לוצק, אוקראינה
תאריך עליה:   1936
למד ב'חדר', בבית ספר תיכון בשפה הפולנית בלוצק. בגיל 16 הצטרף לתנועת 'השומר הצעיר'. ב-1931 יצא להכשרה בצ`אנסטוכובה. חבר ההנהגה הראשית של 'השומר הצעיר' בפולין ורכז מחלקת העלייה של התנועה, 1936-1933. חבר מרכז 'החלוץ' בפולין (1934), פעיל בעלייה הבלתי ליגלית של 'החלוץ'. חבר ההנהגה העליונה העולמית של 'השומר הצעיר' (1935). עבד בפרדסים בחדרה. ממייסדי קיבוץ עין השופט (1937). מזכיר מפלגת השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית בחיפה (1944). מזכיר מפ”ם, 1957-1954. מזכיר מרכז מפ”ם (1960). ראש האגף לביטחון סוציאלי בהסתדרות, 1973-1964. חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות, 1974-1964. חבר הוועדה המיעצת והמועצה המיעצת של בנק ישראל, 1980-1972. חבר מועצת המנהלים של 'כימיקליים לישראל',1983-1977.


 
 


ספרים שכתב:

- ”דרך שומרים בהגשמה”, 1991. (עורך לוי דרור)
- פירסם מאמרים ב”על המשמר”, ב”דבר”, ”מעריב”, ”בשער”, ”הצופה”.