Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אלדרוטי צבי

חבר כנסת מטעם המערך, כיהן בכנסת השמינית. חבר מפא”י משנת 1949, חבר מרכז מפא”י ומפלגת העבודה משנת 1965. מנכ”ל משרד ראש הממשלה.
תאריך לידה:   09-05-1934
מקום לידה:      תל-אביב, ישראלחבר כנסת מטעם המערך, כיהן בכנסת השמינית. למד בבית הספר התיכון החקלאי 'עיינות'. למד מדע המדינה ומינהל ציבורי באוניברסיטת חיפה. בוגר המכון המרכזי לניהול לסגל הבכיר של נציבות שרות המדינה. חתן פרס רוזוליו למינהל ציבורי - 1968. חבר ב'תנועה המאוחדת' בשנים 1949-1947. מייסד מחוז הצפון במפלגת העבודה הישראלית, יושב ראש מחוז הצפון בשנים 1977-1971. ראש המועצה המקומית מגדל העמק בשנים 1977-1959, מנכ”ל ויו”ר מועצת המנהלים של חברת 'עמידר' בשנים 1975-1972. אחראי לפרויקטים לבינוי והקמת שכונות בגליל ובצפון מטעם חברת השיכון 'אלרם' בשנים 1975-1977. מנהל מפעל 'מלווה העצמאות והפיתוח בארגנטינה בשנים 1979-1977. מנכ”ל 'דיור לעולה' בשנים 1985-1979. כיהן כמנכ”ל חברת ה.ר.ד השקעות ב-1985. יו”ר חברה פרטית ב.נ.ה. לבניה, ניהול והנדסה, 1986. יו”ר התאגיד 'תעוש איזורי פיתוח', 1988–1990. יו”ר דירקטוריון העיתון 'דבר', 'עם עובד' ו'סיפרי', 1990-1988. יו”ר דירקטוריון השקם (עד להפרטתה) - 1994-1990. מנכ”ל משרד ראש הממשלה (בממשלות רבין ופרס) 1996-1995.