Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

'אחד העם' (גינצבורג , צבי אשר)

הוגה דעות, מאבות הספרות העברית והפובלציסטיקה החדשה.
תאריך לידה:   1856
תאריך פטירה:   1927

מקום לידה:      רוסיה
תאריך עליה:   1922


אחד העם
באדיבות מכון לבון (C).
קישורים לאתרים:

היה פעיל באגודת 'חיבת ציון' אף שביקר בחריפות את פעולותיה. חתם על מאמרו הראשון 'לא זו הדרך' (1889) בשם 'אחד העם' ומאז היה זה כינויו הספרותי. הטיף לתחיה רוחנית ומוסרית כקודמת לכל מעשה ציוני. לא האמין בציונות מדינית ודגל בפעולה רעיונית באמצעות מרכז רוחני שיקום בארץ ישראל. בהשפעתו הוקמה 'אגודת בני משה' והוא שימש כנשיאה בשנים 1891-1889. ביקר מספר פעמים בארץ ופרסם ביקורות נוקבות על המצב בה ועל פעילותן של האגודות הציוניות. פרסם בכתב העת 'השלח', שאותו ייסד, ביקורות קשות על הציונות המדינית בהנהגתו של תיאודור הרצל. עלה ארצה בשנת 1922 והשתקע בתל-אביב, בה נפטר בשנת 1927.


ספרים שכתב:

- אחד העם, על פרשת דרכים, קובץ מאמרים, ברלין ,יודישער פערלאג, תר"ץ(1921).
- אחד העם, "אגרות: מכתבים ואגרות הסטוריים", יבנה, ירושלים, 1923-1925.
- אחד העם, "פרקי זכרונות ואגרות", בית אחד-העם, תל-אביב, 1931.
- אחד העם, "צבור וחברה", ערוך ומבואר ע"י יהודה איגס, העובד הציוני, תל-אביב, 1940.
- אחד העם, "על פרשת דרכים, מבחר מאמרים", מבואר בידי ירמיהו פרנקל, דביר, תל-אביב, 1956.
- אחד העם, "כל כתבי אחד העם", דביר, תל-אביב, 1957.
- אגרות אחד העם, (עורכים: אריה סימון ויוחנן פוגרבינסקי), דביר תשט"ז (1956)
- אחד העם , מכתבים בעניני ארץ ישראל, 1926-1891 (עורכת: שולמית לסקוב), יד יצחק בן צבי 2000.

ספרים אודותיו:

- צ'רנוביץ שמואל, "בני משה ותקופתם (מונוגרפיה)", דפוס הצפירה, ורשה, 1914.
- גליקסון משה, "אחד-העם: חייו ופעלו", קק"ל, ירושלים, 1927.
- טורטל מאיר, "ביסוס הלאומיות בכתבי אחד-העם", חברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1942.
- טברסקי יוחנן, אחד העם, סיפור ביוגרפי, ניו-יורק, עגן 1941
- ויסלבסקי צבי, "יחידים ברשות הרבים, מסות על אישים", ספרים, ניו-יורק, 1943. (אחד-העם ואחרים). הוצאה נוספת: קרית ספר, ירושלים, 1956.
- רבלין, אשר אליעזר, אחד העם ומתנגדיו, דביר ועיריית תל-אביב יפו, תשט"ז (1955)
- סימון אריה, " אחד העם - האיש פועלו ותורתו", הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים, 1955.
- צמריון צמח, " שלושה הוגים: רמב"ם- מנדלסון- אחד-העם", רשפים, תל-אביב, 1979.
- אורן יוסף, "אחד-העם, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי וחבורת "צעירים", אגרות ופשרן", יחד, ראשון-לציון, 1985.
- גוטשלק יחיאל אלפרד, "אחד העם והרוח הלאומי", בשיתוף עם אגרנט הלל, הספריה הציונית, ירושלים, 1992.
- גולדשטיין יוסף, "אחד העם-ביוגרפיה", כתר, ירושלים, 1992.
- זיפרשטין סטיבן, "נביא חמקמק: אחד העם ומקורוות הציונות", עם עובד, תל-אביב, 1998.
- שביד אליעזר, "נביאים לעמם ולאנושות: נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים", הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים, 1999.
- חבלין רינה, "מחויבות כפולה: זהות יהודית בין מסורת לחילון בהגותו של אחד העם", הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2001.
- ביילין יוסי, "אחד העם פינת הרצל: בעקבות מאמרו של אחד העם "אמת מארץ ישראל", הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2002.
- גרין דרור, "אחד-העם וחזון המדינה הדו-לאומית", ספרים, צפת 2005, ועוד.