Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אפטר יעקב

מאנשי העלייה השניה, חבר הפועל הצעיר ומפא"י, ומראשי המשק של ההסתדרות הכללית.
תאריך לידה:   1894
תאריך פטירה:   1969

מקום לידה:      
תאריך עליה:   1913


יעקוב אפטר

עלה לארץ בשנת 1913 פעל במסגרת מפלגת הפועל הצעיר ועבד כפועל חקלאי בחוות בן שמן. בשנות מלחמת העולם הראשונה התגורר בדגניה. ניהל את קופת החולים של פועלי יהודה עד להקמתה של ההסתדרות הכללית ושל קופת החולים שלה. היה חבר בוועד הפועל ובמזכירות ההסתדרות הכללית בשנים 1930-1920. ממייסדי 'המשביר המרכזי' ומנהלו כל ימי חייו. ייסד את ברית הפיקוח לקואופרציה הצרכנית בארץ ישראל ושימש יושב ראש שלה. ציר לקונגרסים ציוניים רבים וחבר במוסדות המרכזיים של מפא"י. חבר במרכז החקלאי, בהנהלת בנק הפועלים ומוסדות הסתדרותיים אחרים. חבר הוועד המרכזי של האינטרנציונל הקואופרטיבי.


ספרים אודותיו:

- יוסף שפירא (עורך), יעקוב אפטר, האיש ומפעלותיו, תרבות וחינוך, תל-אביב 1970.