Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

גוברין עקיבא (גלובמן חיות)

מראשי מפא"י וההסתדרות הכללית. חבר כנסת ושר בממשלה מטעם מפא"י, יו"ר סיעת מפא"י ויו"ר הקואליציה.
תאריך לידה:   1902
תאריך פטירה:   1980

מקום לידה:      אוקראינה
תאריך עליה:   1922
קישורים לאתרים:

נולד באוקראינה בשנת 1902. ממייסדי תנועת 'החלוץ' באוקראינה. עלה לארץ בשנת 1922, עבד כפועל בנמל חיפה ולאחר מכן כפועל בניין בירושלים. ממייסדי מועצת הפועלים בירושלים. מראשי ומקימי הסתדרות הפקידים. בשנת 1925 הצטרף לוועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית. כיהן כראש המחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות בשנים 1949-1943. ציר בקונגרסים ציוניים וחבר כנסת בכנסת הראשונה עד השישית. יושב ראש סיעת מפא"י בכנסת ויושב ראש הנהלת הקואליציה בשנים 1964-1955. יושב ראש ועדת העבודה והרווחה בכנסת הראשונה עד החמישית. ב-1963 מונה כשר בלי תיק ובהמשך כשר התיירות.


ספרים שכתב:

- גוברין עקיבא, "בעקבי המשימות", נערך ע"י כהן ישראל, 1974.