Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

דובקין אליהו

מראשי הסוכנות היהודית, מפעילי מפא"י, יו"ר מועצת המנהלים של קרן היסוד.
תאריך לידה:   31-12-1898
תאריך פטירה:   26-10-1976

מקום לידה:      בוברויסק, בלרוסיה
תאריך עליה:   1932
ממייסדי תנועת הנוער הציונית 'החבר' בחרקוב בשנת 1914. בשנת 1917 הצטרף לתנועת 'החלוץ' והיה מראשיה בפולין. שימש כמזכיר התנועה בפולין בשנים 1923-1921 וכמזכיר תנועת 'החלוץ' העולמית בשנים 1932-1923. השתתף כציר בקונגרסים הציוניים והיה חבר בוועד הפועל הציוני. עלה לארץ בשנת 1932 והיה פעיל במפא"י. כיהן כמנהל מחלקת העליה של ההסתדרות הכללית בשנים 1937-1932. שימש כסגן חבר הנהלת הסוכנות בשנים 1946-1937 וכחבר הנהלת הסוכנות בשנים 1968-1946. בסוכנות עמד בראש מחלקת העליה במלחמת העולם השניה עד לשנת 1951 וניהל את מחלקת הנוער והחלוץ בשנים 1968-1951. כיהן כראש מועצת המנהלים של קרן היסוד בשנים 1962-1951. נמנה עם חברי מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית ועם החותמים על מגילת העצמאות.


ספרים שכתב:

- דובקין אליהו, "העליה וההצלה בשנות השואה", ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לענייני הנוער והחלוץ, ירושלים, 1946.