Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בילינסון משה

רופא, מחלוצי העיתונאים הפובליציסטים בארץ ישראל, מראשי מפא"י וההסתדרות הכללית. חבר הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית, חבר באסיפת הנבחרים ובוועד הלאומי.
תאריך לידה:   1890
תאריך פטירה:   1936

מקום לידה:      רוסיה
תאריך עליה:   1924
נולד ברוסיה בשנת 1889. בנעוריו היה חבר בתנועה הסוציאליסטית הרוסית. למד רפואה באוניברסיטה בשוויץ, שם פגש אישים מתנועת העבודה הארצישראלית והתקרב לציונות ולתנועת העבודה הציונית. בשנים 1923-1917 חי באיטליה, הצטרף לתנועה הציונית, עסק בתרגום ספרי יהדות נבחרים מעברית ויידיש לאיטלקית וערך את הבטאון האיטלקי-יהודי 'ישראל'. בשנת 1924 עלה לארץ, התיישב בפתח-תקוה ועבד כפועל בחבורת 'מעבר'. בשנת 1925, כשהוקם עיתון 'דבר', נענה להזמנת העורך, ברל כצנלסון, להצטרף למערכת העיתון ומאז נמנה עם מקורביו. כתב מאמרים פובליציסטיים רבים וביקר בחריפות את משטר המנדט הבריטי. כתיבתו השפיעה רבות על הלך הרוחות הרווח בקרב הפועלים בנושאים ציבוריים שעמדו על סדר היום. יושב ראש הועד האחראי על קופת-חולים. מפרוץ המרד הערבי באפריל 1936, נהג לכתוב את מאמר המערכת של 'דבר' ('דבר היום') ובו היטיב לבטא את תחושותיו של היישוב היהודי המותקף והמתגונן. נפטר בנובמבר 1936.


ספרים שכתב:

- בילינסון משה, "בימי תחית איטליה", חברה, תל-אביב, 1930.
- בילינסון משה, "פרקי בילינסון", הקיבוץ המאוחד, עין-חרוד, 1936.
- בילינסון משה, "במשבר העולם", דבר, תל-אביב, 1940. מהדורה נוספת: הוצאת ירון גולן, תל-אביב, 1997.
- בילינסון משה, "בדרך לעצמאות", ערוך בידי ברכה חבס, דבר, תל-אביב, 1949.

ספרים אודותיו:

- "ציון למשה בילינסון: דרכו ופועלו במלאת שנת אבלו", דבר, תל-אביב, 1938.