Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אברמוביץ זאב

ממייסדי מפלגת 'פועלי ציון שמאל' בארץ, ממנהיגי המפלגות 'לאחדות העבודה - פועלי ציון' ומפ"ם.
תאריך לידה:   1891
תאריך פטירה:   1970

מקום לידה:      רוסיה
תאריך עליה:   1922


אברמוביץ' זאב

נולד ברוסיה בשנת 1891. פעיל במפלגת 'פועלי-ציון' ברוסיה ובין מנהיגיה. בשנת 1920 חל פילוג במפלגה והוא הצטרף לשמאל. עלה לארץ בשנת 1922. מראשי ומייסדי 'פועלי ציון שמאל' בארץ, ונציגה בהסתדרות הכללית, באספת הנבחרים ובעיריית תל-אביב. נמנה עם מנהיגי תנועת 'לאחדות העבודה - פועלי ציון' ולאחר מכן עם מנהיגי תנועת מפ"ם.


ספרים שכתב:

- אברמוביץ זאב, "בשרות התנועה", י.ל. פרץ, תל-אביב, 1965.

ספרים אודותיו:

- טרנופולר ל., "זאב אברמוביץ ומורשתו", י.ל. פרץ, תל-אביב, 1971.