Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אבן נור ישראל

פעיל ב'קיבוץ המאוחד', ממייסדי הקיבוצים בית הערבה וכברי.
תאריך לידה:   1911
מקום לידה:      גאלאץ, רומניה
תאריך עליה:   1921
ערך את 'צרור המכתבים' בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנים 1948-1944. בשנים 1956-1950 ערך את שבועון הקיבוץ המאוחד 'בקיבוץ' ולאחר מכן היה בשנים 1960-1956 מעורכי העיתון 'למרחב'.


ספרים שכתב:

- אבן נור ישראל, "מסדום לבית הערבה", תש"ד
- אבן נור ישראל, "הרפתקה בקצה העולם", תש"ל
- אבן נור ישראל, "בית מול הר נבו", 1981