Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אבישר דויד

מן הנציגים החשובים של עדות המזרח בתנועת העבודה. יו"ר ארגון 'חלוצי המזרח' ואחד ממייסדיו.
תאריך לידה:   1877
תאריך פטירה:   1963

מקום לידה:      חברון


"הגו בשירי ביאליק כמו שהגו בפרקי התנ"ך", "זימרו את 'תחזקנה' יחד עם זמירות שבת וחג". דויד אבישר.

יו"ר ארגון 'חלוצי המזרח שפעל לקידום נערים מעדות המזרח. חבר במפלגות 'פועלי ציון', 'אחדות העבודה' ומפא"י. למד בבית המדרש למורים 'עזרה' בירושלים ועבד כמורה. מנהל תלמוד התורה של העדה הספרדית בירושלים. ייסד את חברת 'מוריה' שפעלה להפצת השפה העברית. פעיל ב'מלחמת השפות' בשנת 1913. ציר באסיפת הנבחרים, חבר ועד הקהילה ליהודי ירושלים וציר בארבעה קונגרסים ציוניים מטעם הציונים הכלליים ומפא"י. ממייסדי מפעל הטיולים העממיים. פרסם מאמרים בנושאי חינוך, ידיעת הארץ ופולקלור ספרדי-מזרחי. מאמריו פורסמו בין השאר ב'החרות', 'הפועל הצעיר', 'אחדות' ו'דבר'. פרסם דברים בשבחו של חיים נחמן ביאליק וכתב כי בקרב עדות המזרח 'הגו בשירי ביאליק כמו שהגו בפרקי התנ"ך', חיברו נעימות מזרחיות לשירי העם שלו, ו'זימרו את "תחזקנה" יחד עם זמירות שבת וחג' ('ביאליק בקהילות הספרדים', 'הציוני הכללי', 6.1.1933).