Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

פורייה שארל

הוגה חברתי צרפתי, שביקש לקדם את ארגונה מחדש של החברה על בסיס התאגדות משותפת של יחידות קטנות, שכונו "פלנקס". שיטתו זכתה לשם "פורייריזם".
תאריך לידה:   1772
תאריך פטירה:   1837

מקום לידה:      בזנסון, צרפת

שרל פורייה

קישורים לאתרים:

שרל פורייה

פורייה היה בן למשפחת סוחרים אמידה מבזנסון. משפחתו כפתה עליו לימודי מסחר, ובשנת 1789 עבר לליון לצורך לימודיו. ההון המשפחתי שירש ירד לטמיון בשנת 1793 והוא עבד כפקיד בליון ובמקביל גילה ענין במבנה החברה ואופן התנהלותה. בשנת 1808, פרסם את ספרו הראשון. לאחר שירש את אחוזת אימו בשנת 1812, יכול היה להקדיש עצמו באופן מלא לכתיבה ומחקר. פורייה נפטר בפריס בשנת 1837.

פורייה סבר כי מתקיימת הקבלה בין סדר עולם הטבע ביקום, כפי שתאר אותו ניוטון, לבין הסדר החברתי של האדם. שניהם מתפתחים, לדעתו, בשמונה שלבים. האל קבע תוכנית לשניהם אך האדם כשל למלא את יעודו. פורייה ניסח פסיכולוגיה אנושית יחודית, שנתבססה על שלוש עשרה תשוקות, המוליכות להווצרותם של 810 סוגי אופי אנושיים. השלב הגבוה ביותר הוא ההרמוניה המשלבת את כל התשוקות האחרות ומאפשרת לאדם לבטא את רגשותיו באופן חופשי. 810 סוגי האופי היה הבסיס ל 1620 התושבים שהיו אמורים לאכלס את צורת ההתיישבות שהמציא – "הפלנקס".

הפלנקס היתה צורת התיישבות משותפת, המבוססת על חקלאות ומלאכה, שנועדה לתת מענה לקפיטליזם הדורסני והבזבזני ולאפשר לאדם לממש את תשוקותיו ולהגיע להרמוניה. הפלנקס היתה אמורה לתפקד כיחידה כלכלית עצמאית בבעלות משותפת ולהתארגן באופן שיאפשר לכל אדם לממש את נטיותיו ותשוקותיו במסגרת העבודה שיבחר לעצמו. המגורים והחינוך בפלנקס יבוצעו בשיתוף, וכך גם חיי האישות, שיתבססו על ניהול מדוקדק ומדעי של תכונות האופי. פורייה, שהטיף לזכויות שוות לנשים, הוא שטבע את המונח "פמיניזם" בשנת 1837.

התישבויות שונות נוסדו בצרפת ובעיקר בארצות הברית: הידועות שבהן הן חוות ברוק במסצ'וסט, שפעלה בין השנים 1841 – 1846 והפלנקס הצפון אמריקני ברד בנק, ניו ג'רזי 1843 - 1855. נוסדו כארבעים מושבות מסוג זה, אך מעטות שרדו.


ספרים אודותיו:

- יעקב טלמון, המשיחיות המדינית, השלב הרומנטי, עמ' 95 – 121, תשכ"ה
- נ. מיילר, משנתו של פורייה, תשל"ד