Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אופנהיימר פראנץ

מחשובי הוגי רעיון הקואופרציה, ביסס את אמונתו על סוציאליזם ליברלי ועל בעלות משותפת של הקרקע. השתייך לתנועה הציונית. יוזם היישוב הקואופרטיבי 'מרחביה'.
תאריך לידה:   1864
תאריך פטירה:   1943

מקום לידה:      ברלין, גרמניה.מחשובי הוגי רעיון הקואופרציה, ביסס את אמונתו על סוציאליזם ליברלי ועל בעלות משותפת של הקרקע. השתייך לתנועה הציונית והרצה בקונגרס הציוני השישי ב-1903 על בניית הארץ על בסיס ניהול קואופרטיבי. ההנהלה הציונית קיבלה את דעתו להקים ישוב קואופרטיבי נסיוני בעמק יזרעאל ובשנת 1910 הוקמה הקואופרציה 'מרחביה'. הרעיון שעמד בבסיס תורתו היה לשלב את היוזמה הפרטית וההתארגנות הקואופרטיבית כדי להקים ישוב שיתפתח בשלושה שלבים: בשלב הראשון תוקם חוות לימוד מנוהלת על ידי אגרונום, שתפקידה להכשיר את המתיישבים העתידים בעבודות החקלאות וניהול משק. בשלב השני יחכרו המתיישבים ויעבדו בעצמם חלקות אדמה משטחי החווה במטרה להחזיק ולקיים משק רווחי. בשלב השלישי יקבל כל מתיישב חלקה משלו לשם התיישבות בכפר קואופרטיבי בגבול שטחי החווה או במקום אחר. על-מנת לקיים תמריץ ליוזמה ולהשקעת מאמצים, יקבל כל אחד עד להתיישבותו העצמאית שכר חודשי בהתאם למספר שעות העבודה שהשקיע והפריון שהשיג. ההסתדרות הציונית, הקרן הקימת ומפלגות הפועלים הציוניות מימנו את המפעל וייסדו את דהחברה להתיישבות ארץ-ישראלד, שאמורה היתה להקים ולנהל את היישוב הנסיוני. הניסיון לא הצליח מבחינה כלכלית והקואופרציה התפוררה לאחר תום מלחמת העולם הראשונה. מבחינה חקלאית נעשו בקואופרציה ניסיונות חשובים ומוצלחים.


ספרים שכתב:

- אופנהיימר פראנץ, "התנועה הקואופרטיבית בעולם ובארץ ישראל", ספרית הפועלים.