Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אביגל משה, אהרון (בייגל)

מראשי 'זרם העובדים' בחינוך ומפקח ראשי בו. חבר מחלקת החינוך ב'וועד הלאומי'.
תאריך לידה:   1886
תאריך פטירה:   1969

מקום לידה:      רוסיהמחנך. נולד ברוסיה. ממיסדי 'החדר המתוקן'. למד בגרודנו. עלה לארץ בשנת 1924 ולימד בבית החינוך לילדי עובדים בתל-אביב. פעיל בהסתדרות המורים.


ספרים שכתב:

- אביגל משה אהרון, "בשלכת (חרוזי שיר)", תל אביב, תשי"ח.
- אביגל משה אהרון, "חזון וחנוך", תל אביב: תרבות וחנוך, 1971.
- אביגל משה אהרון, "חנוך ועבודה: מאמרים בבעיות חנוך", תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, 1958.
- אביגל משה אהרון, "כך הוה: פרקי חיים", תל אביב: ניב, 1967.
- אביגל משה אהרון, "כתבי מ. אביגל", תל אביב: אורים, 2 כרכים, 1938- 1945.
- אביגל משה אהרון, "לבטים", תל אביב: תרבות וחנוך, 1966.
- אביגל משה אהרון, "לשון וחנוך: פרקים בחנוך לשוני וספרותי בגן הילדים", תל אביב: אורים, 1958.
- אביגל משה אהרון, "מורי ורבותי, מזכרונותיו של מחנך", תל אביב: תרבות וחנוך, 1948.