Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בר-יהודה (אידלסון) ישראל

מזכיר מפא"י בשנים 1942-1941. פעיל מרכזי ב'קיבוץ המאוחד' ובהסתדרות. ממייסדי מפ"ם וחבר כנסת מטעם 'אחדות העבודה - פועלי ציון'. שר פנים ושר התחבורה.
תאריך לידה:   1895
תאריך פטירה:   1965

מקום לידה:      אוקראינה
תאריך עליה:   1926
פעיל בתנועת 'צעירי ציון' ברוסיה. הוגלה לסיביר בשל פעילותו הציונית. לרחר שיחרורו יצא לברלין, וכיהן כמזכיר הברית העולמית של פועלי ציון. בשנת 1930, לאחר עלייתו לארץ, הצטרף לקיבוץ יגור. מילא תפקידים שונים במפא"י, ב'קיבוץ המאוחד' ובהסתדרות. היה מראשי סיעה ב', בתנועה לאחדות העבודה, וממייסדי מפ"ם, שמטעמה נבחר לכהן בכנסת הראשונה והשנייה. נבחר מטעם 'אחדות העבודה - פועלי ציון' כחבר בכנסת השלישית עד החמישית. בשנים 1959-1955 כיהן כשר הפנים בממשלת ישראל. מונה למזכ"ל מפלגתו בשנים 1962-1960. שר תחבורה מ-1962 עד מותו ב-1965. בעלה הראשון של בבה אידלסון.


ספרים אודותיו:

- גורן יעקב, "ישראל בר יהודה- איש בשליחות תנועה", אפעל: יד טבנקין, 1992.