Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

שפר זאב (פיינשטיין)

מפעילי 'אחדות העבודה', מפא"י והתנועה הקיבוצית. מראשי 'ההגנה', חבר כנסת וסגן יו"ר הכנסת.
תאריך לידה:   21-04-1891
תאריך פטירה:   10-04-1964

מקום לידה:      אומאן, אוקראינה
תאריך עליה:   1913
קישורים לאתרים:

עלה ארצה בשנת 1913. עבד כפועל ושומר במושבות יהודה. נבחר לוועד המרכזי של 'פועלי ציון' בשנת 1916. היה פעיל בהסתדרות הפועלים החקלאים ביהודה. התנדב לגדוד העברי הארצישראלי בשנת 1918. בשובו השתתף בוועידת היסוד של 'אחדות העבודה' בפתח תקווה בשנת 1919. היה ממייסדי קיבוץ איילת השחר בשנת 1920 וקבע שם את ביתו. הצטרף לפלוגת הרוכבים של המשטרה המיוחדת לשמירה על מושבות הגליל. השתתף בוועידת היסוד של ההסתדרות הכללית בסוף שנת 1920. היה חבר במזכירות הוועד הפועל של 'אחדות העבודה'. שימש כמזכיר מועצת פועלי תל אביב-יפו בשנת 1929. היה פעיל במפא"י ומילא תפקידים שונים ב'הגנה'. יצא בשליחות לפולין במרכז העולמי של תנועת 'החלוץ'. בסוף שנות ה-30 כיהן כאחד משני המזכירים של מפא"י. במלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי. בשנת 1946 התמנה לממלא מקום של ראש המפקדה הארצית (רמ"א) של ה'הגנה' ושימש בתפקיד עד יוני 1947. היה חבר מזכירות 'הקיבוץ המאוחד' בשנת 1949 ומראשי המיעוט של מפא"י ב'קיבוץ המאוחד'. כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י בכנסת השניה בשנים 1955-1951. שימש כסגן יו"ר הכנסת והיה חבר בוועדת הכלכלה. לאחר הפילוג בתנועה הקיבוצית היה מראשי 'איחוד הקבוצות והקיבוצים' .
.


ספרים שכתב:

- אילת-השחר : 50 שנה.‫ אילת השחר : אילת השחר, תשכ"ו.
- ספר ההתנדבות : פרשת ההתנדבות הצבאית של יהודי ארץ ישראל במלחמת העולם השניה. ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ט. ‬
- חברה בצמיחתה : הקיבוץ.‫ תל אביב : עם עובד, (תשכ"ב 1961).
- כתבים ודברים.‫ תל-אביב : עיינות, 1967. ‬