Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

נצר שרגא

ממנהיגי "אחדות העבודה" ומפא"י.
תאריך לידה:   1898
תאריך פטירה:   1989

מקום לידה:      אוקראינה
תאריך עליה:   1925
ממנהיגי "אחדות העבודה" ומפא"י. איש העלייה השלישית. החל את פעילותו הציבורית במסגרות "פועלי ציון", "החלוץ" ו"צעירי ציון". נעצר ונכלא על פעילותו זו. עלה לארץ בשנת 1925 ועבד כפועל במחלקת הניקיון של עיריית תל-אביב. פעיל במסגרת האיגוד המקצועי במועצת פועלי תל-אביב ובהסתדרות מטעם מפא"י. צבר כוח פוליטי רב כאיש מנגנון המפלגה. הנהיג את הקבוצה הפוליטית במפא"י שכינתה עצמה "הגוש". עד ראשית שנות ה-60 חבר מרכזי בועדה המסדרת של המפלגה – שהרכיבה את רשימת המועמדים המוסכמת לכנסת. מנאמני דוד בן גוריון, אך בעת הפילוג ועם הקמת רפ"י נשאר במפלגת מפא"י. נשוי לדבורה נצר.


ספרים שכתב:

- נצר שרגא, "רשימות מפנקסי", תל אביב: עם עובד, תש"ם 1980.

ספרים אודותיו:

- בן-עזר אהוד, "שרגא נצר-ספור חיים", תל אביב: עידנים, 1990.