Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

מאיר גולדה (מאירסון)

ראש הממשלה הרביעית של מדינת ישראל, מראשי תנועת העבודה.
תאריך לידה:   03-05-1898
תאריך פטירה:   08-12-1978

מקום לידה:      קייב, אוקראינה
תאריך עליה:   1921


,גולדה בשגרירות במוסקבה, ,???

קישורים לאתרים:

Click to enlarge

הגרה עם משפחתה למילווקי, ארה"ב בשנת 1906. שם למדה והשלימה השכלתה בסמינר מורים. החלה את פעילותה הציבורית במסגרת "פועלי ציון" בשנת 1915. עלתה ארצה עם בעלה בשנת 1921 והייתה חברת מרחביה במשך ארבע שנים. אחרי כן פנתה לפעילות ציבורית במפלגת "אחדות העבודה" ובהסתדרות הכללית. בשנת 1928 נבחרה למזכירת מועצת הפועלות, ויצאה לשליחות בארה"ב בשנים 1934-1932. בשנים אלו ניהלה גם את אירגון נשות החלוץ (Pioneer Women). בשובה ארצה שימשה כחברת הוועד הפועל של ההסתדרות ובשנת 1936 מונתה לראש המחלקה המדינית שלה. במסגרת תפקידה יצאה לשליחויות רבות, השתתפה בקונגרסים הציוניים, היתה חברה בגופים המרכזיים של מפא"י והיתה חברת הוועד הלאומי.

כשנאסרו מנהיגי הישוב, בשנת 1946, מילאה את מקומו של משה שרת כראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. היתה חברה במועצת העם ובמועצת המדינה הזמנית ונמנתה על חותמי מגילת העצמאות. עם קום המדינה מונתה לשגרירה הראשונה בברית המועצות. בשנת 1949 חזרה ארצה וכיהנה כחברת כנסת בכנסות הראשונה עד השמינית (כשבשתי הכנסות האחרונות הוצבה במקום הראשון ברשימת 'המערך'). בשנים 1956-1949 כיהנה כשרת העבודה. בשנת 1956 מונתה לשרת חוץ במקומו של משה שרת, וכיהנה בתפקיד זה עד שנת 1966. (ראו תצוגת תמונות של מפגשיה כשרת חוץ).

תמכה בלוי אשכול במאבקו בבן גוריון בנושא "פרשת לבון" ובעימותים הפנימיים שליוו אותה במפא"י. לאחר פרישתה מהממשלה כיהנה כמזכ"ל מפא"י, ואחרי הקמת מפלגת העבודה שימשה כמזכ"ל עד קיץ 1968.

בעקבות פטירתו של אשכול בשנת 1969 נבחרה לראשות הממשלה. ממשלתה הראשונה (עד 1970) היתה ממשלת איחוד לאומי. אחר כך עמדה בראש ממשלה שנשענה על קואליציה צרה יותר. במסגרת תפקידה פעלה להידוק הקשרים עם ארצות הברית ודחתה הצעות להסדרים מדיניים עם מדינות ערב שהיו כרוכים בוויתורים טריטוריאליים.

Click to enlarge
גולדה בשגרירות במוסקבה


you1_U3jrDzsz-IY_you2_U3jrDzsz-IY_you3

גולדה מאיר בתכנית שם בעמק', 1975.   מתארת את  עלייתה לארץ והליכתה לקבוצה.

you1_qucRZ8EztKE_you2_qucRZ8EztKE_you3
גולדה מאיר בעת ביקור הנשיא סאדאת  בארץ, בשנת  1977


ספרים שכתב:

- מאיר גולדה, "בדגל העבודה: מבחר דברים בשאלות ההסתדרות ותחיקת העבודה במדינה", תל אביב: עם עובד, תשל"ג 1973.
- מאיר גולדה, "בית אבי:אוטוביוגרפיה", תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1972.
- מאיר גולדה, "חיי", תל אביב: ספריית מעריב, 1975.

ספרים אודותיו:

- אפלבאום בועז, "בית ספר לראשי ממשלה: 10 ראשי-ממשלה ישראליים, הסיפור האישי", תל אביב: ביתן, תשס"א 2001.
- בית-אור דרורה, "במחיצתה של גולדה: שיחות עם יצחק עילם", תל אביב: העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1987.
- אגרס אליהו, "גולדה", תל אביב: א.לוין-אפשטיין 1969.
- חשביה אריה, "גולדה מאיר: תחנות בחייה, קוים לדמותה- קטעים מתוך העתונות", ירושלים: משרד החינוך והתרבות, תשל"ט 1978.
- אביזהר מאיר, "גולדה- צמיחתה של מנהיגה(1921-1956)", תל אביב: עם עובד, תשנ"ד 1994.
- "גולדה: קובץ לזכרה"(עורך:תמיר נחמן), תל אביב: עם עובד, תשמ"א 1981.
- הבר איתן, "היום תפרוץ מלחמה: זכרונותיו של תא"ל ישראל ליאור, המזכיר הצבאי הראשי של ראש הממשלה לוי אשכול וגולדה מאיר", תל אביב: עידנים, תשמ"ח 1987.
- מדזיני מירון, "היהודיה הגאה: גולדה מאיר וחזון ישראל:ביוגרפיה פוליטית", תל אביב: עידנים, תש"ן 1990.
- בן-פורת ישעיהו, "המחדל", תל אביב: הוצאה מיוחדת, תשל"ד 1974.
- נקדימון שלמה, "סבירות נמוכה: סיפור הדראמה שקדמה למלחמת יום-הכיפורים ומה שאירע בעקבותיה", תל אביב: רביבים, תשמ"ב 1982.
- משל ירוחם, "שליחות ודרך", תל אביב: עם עובד, תש"ם 1980.