Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

למדן חנה (לרנר)

החלה את פעילותה הציבורית באיגוד המקצועי ולאחר מכן במועצת פועלי תל-אביב. פעילה במסגרת "סיעה ב'" במפא"י.
תאריך לידה:   1905
תאריך פטירה:   1995

מקום לידה:      שירוביץ, בסרביה
תאריך עליה:   1926
נולדה בסרביה בשנת 1905. כאשר עלתה ארצה עבדה כפועלת בתעשייה. החלה את פעילותה הציבורית באיגוד המקצועי ולאחר מכן במועצת פועלי תל-אביב. פעילה במסגרת "סיעה ב'" במפא"י ופרשה עימה מן המפלגה בשנת 1944. חברה בכנסת ה-1 וה-2 מטעם מפ"ם. פרשה ממפ"ם בשנת 1952, על רקע התנגדותה לאוריינטציה הפרו-סובייטית של מפלגה זו, והקימה ביחד עם דוד ליבשיץ את "סיעה בלתי תלויה לאחדות העבודה". הסיעה התמזגה עם מפא"י בשנת 1954. חברה בכנסת ה-3; ה-4 וה- 5 מטעם מפא"י. פרשה לרפ"י בשנת 1965. נפטרה בחולון, בשנת 1995.