Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ליבנה אליעזר (ליבנשטיין)

פעל למען העלאתם של יהודי גרמניה לארץ, בשירות מפעל "ההעברה" בין השנים 1933-1935. ממקימי תנועת ארץ ישראל השלמה, שקמה לאחר מלחמת ששת הימים.
תאריך לידה:   1902
תאריך פטירה:   1975

מקום לידה:      לודז', פולין
תאריך עליה:   1920
נולד בלוד'ג שבפולין בשנת 1902, עלה ארצה בשנת 1920 ועבד כפועל בכבישים. הצטרף ל"אחדות העבודה" וכיהן כמזכיר מועצת פועלי חיפה בשנת 1923. הצטרף לקיבוץ עין חרוד באותה שנה והיה חבר בו עד שנת 1939. שליח ההסתדרות בגרמניה בשנים 1928- 1930. פעל למען עלייה ארצה, בשירות מפעל "ההעברה" בין השנים 1933-1935. פרש ממפא"י בשנת 1957. ייסד ביחד עם ישעיהו ליבוביץ ושמואל תמיר את תנועת "משטר חדש", ממנה פרש שנה אחר-כך. ממקימי תנועת ארץ ישראל השלמה, שקמה לאחר מלחמת ששת הימים.


ספרים שכתב:

- לבנה אליעזר, "אהרן אהרונסון: האיש וזמנו", ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ט 1969.
- לבנה אליעזר, "ארץ-ישראל וגבולותיה: שאלות ותשובות", תל אביב: התנועה למען א"י השלמה, תשכ"ח 1968.
- לבנה אליעזר, "בדרך לאלון-מורה: הציונות בדרך אמונים", ירושלים: גוש אמונים, תשל"ו.
- לבנה אליעזר, "יהדות אמריקה: אתגר ישראלי", רמת-גן: מסדה, תשכ"ז 1967.
- לבנה אליעזר, "ישראל ומשבר הציבילזציה המערבית", ירושלים: שוקן, תשל"ב 1972.
- לבנה אליעזר, "מבחנה של עצמאות", תל אביב: מסדה, 1955.
- לבנה אליעזר, "מדינה וגולה: עיון בעתידה של התנועה הציונית", ירושלים: ר.מס, תשי"ג 1953.