Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

לוקר ברל

מראשי פועלי ציון ומפא"י. בשנת 1936 עלה לארץ ונבחר לועד הפועל של ההסתדרות הכללית. בשנת 1948 נבחר להנהלת הסוכנות היהודית.
תאריך לידה:   1887
תאריך פטירה:   1972

מקום לידה:      מראשי פועלי ציון ומפא"י. מפעילי "פועלי ציון" בגליציה. בשנים 1916– 1920 ניהל את המשרד העולמי של המפלגה. בין השנים 1928-1920 שימש כמזכיר הברית העולמית של האגף הימני של פועלי ציון (שהתפלגה). בשנים 1928- 1931 שימש כמזכיר פועלי ציון בארה"ב. ניהל את מחלקת האירגון של הסוכנות היהודית בלונדון בין השנים 1931- 1935. בשנת 1936 עלה לארץ ונבחר לועד הפועל של ההסתדרות הכללית. שב ללונדון ב-1938 כיועץ להנהלה הציונית ובשנת 1948 נבחר להנהלת הסוכנות היהודית. בשנת 1948 חזר לארץ והחליף את דוד בן גוריון בתפקידו כיו"ר ההנהלה הציונית. שימש בתפקיד זה עד שנת 1956. חבר בכנסת ה-3. בין השנים 1959-1961 יו"ר הועד הפועל הציוני.


ספרים שכתב:

- לוקר ברל, "בחבלי קיום ותקומה: כתבים ונאומים נבחרים", ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ד 1963.
- לוקר ברל, "מקיטוב עד ירושלים, מסות , מאמרים, רשמי פעולה", ירושלים: הספריה הציונית, תש"ל 1970.