Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

לביא שלמה (לבקוביץ)

איש העלייה השניה, ממעצבי דרכה של תנועת הפועלים ומהוגי רעיון "הקבוצה הגדולה". ממיסדי ההסתדרות וממקימי מפא"י. חבר בכנסת הראשונה והשנייה מטעם מפא"י. נחשב כאיש של מופת חלוצי אישי.
תאריך לידה:   1882
תאריך פטירה:   1963

מקום לידה:      פלונסק, רוסיה
תאריך עליה:   1905
איש העלייה השניה, ממעצבי דרכה של תנועת הפועלים ומהוגי רעיון "הקבוצה הגדולה". עלה ארצה ב- 1905 ועבד כפועל חקלאי במושבות יהודה והגליל וכפועל חרושת. הצטרף ל"השומר" על אף חברותו במפלגת "הפועל הצעיר". הצטרף לגדוד העבודה, בו ניסה ליישם את רעיונותיו אודות התיישבות בקבוצה גדולה, במסגרת קיבוץ עין חרוד. הנהיג ביחד עם טבנקין את המאבק לשמירת עצמאותו הכלכלית של קיבוץ עין חרוד בגדוד ופרש מן הגדוד יחד עם הקיבוץ על רקע זה.

ממקימי "אחדות העבודה", על אף חברותו ב"פועל הצעיר". ממיסדי ההסתדרות וממקימי מפא"י. לאחר פילוג תנועת "הקיבוץ המאוחד" (1951) ממקימי "איחוד הקבוצות והקיבוצים". בתקופת מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי. שני בניו נפלו במלחמת העצמאות. חבר בכנסת הראשונה והשנייה מטעם מפא"י. נחשב כאיש של מופת חלוצי אישי.


ספרים שכתב:

- לביא שלמה, "זימוני חיים", תל אביב: מ.ניומן, תשי"ב 1962.
- לביא שלמה, "יום אחד", תל אביב: עם עובד, תש"י 1960.
- לביא שלמה, "כתבים נבחרים" (שני כרכים), תל-אביב: עם עובד, תש"ד 1944.
- לביא שלמה, "מגלתי בעין-חרוד", תל אביב: עם עובד, תש"ז 1947.
- לביא שלמה, "עלייתו של שלום ליש", תל-אביב: עיינות, 1955-1964.

ספרים אודותיו:

- "שלמה לביא: ליום השלושים", עין-חרוד: איחוד הקבוצות והקיבוצים, תשכ"ג 1963.