Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

כצנלסון ברל (ספרות)

מאבות תנועת העבודה בישראל. ממקימי "המשביר" וקופת חולים. ניסח את מצעה של "אחדות העבודה", ערך את ביטאונה "קונטרס" וזכה למעמד של מעצב דרכה הרעיונית של המפלגה. העורך הראשון של העיתון "דבר", ביוזמתו נעשו מפעלים תרבותיים רבים.
תאריך לידה:   1887
תאריך פטירה:   1944

מקום לידה:      בוברויסק, רוסיה
תאריך עליה:   1909


ברל כצנלסון ז"ל, עשרים שנה למותו

מאבות תנועת העבודה בישראל. בעל השכלה כללית ויהודית רחבה, אותה רכש באופן עצמי. החל את פעילותו הציבורית במסגרת קבוצות שונות של סוציאליסטים יהודים. עלה ארצה בשנת 1909 ועבד כפועל חקלאי במושבות יהודה ובעין גנים. שם הכיר והתקרב לא.ד. גורדון ולי.ח. ברנר. מאוחר יותר עבר לעבוד בגליל והיה בין שובתי חוות כינרת בשנת 1911. השתייך לקבוצת הפועלים "הבלתי מפלגתיים", סייע בהקמתן של הסתדרויות הפועלים החקלאיים בגליל וביהודה ושימש כמזכירן. ממקימי "המשביר" וקופת חולים.

Click to enlarge
ברל כצנלסון

עם כיבוש דרומה של הארץ על ידי הבריטים התנדב לגדוד הארצישראלי. במסגרת הגדודים פגש בדוד בן-גוריון וביצחק בן-צבי והקים עימם, בתום המלחמה את "אחדות העבודה", בה חברו אנשי "פועלי ציון" וחברי קבוצת "הבלתי מפלגתיים". ניסח את מצעה של "אחדות העבודה", ערך את ביטאונה "קונטרס" וזכה למעמד של מעצב דרכה הרעיונית של המפלגה.
ברל כצנלסון הוא ממקימי "ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים" ומראשיה.

התמקד בעיקר בהתווית המדיניות ובעבודה הרעיונית והתרבותית וסרב לקבל על עצמו תפקידים ביצועיים או פוליטיים במובהק. עם זאת היה שותף לכל ההכרעות החשובות ולהקמתם של מוסדות ומפעלים רבים, בהם היומון "דבר", (בו שימש כעורך ראשי ראשון) והוצאת הספרים עם עובד. פעיל בענייני הקרן הקיימת והאוניברסיטה העברית. אף שלא היה בעל מעמד מנהלי רשמי במוסדות היישוב והתנועה הציונית נחשב לבעל השפעה מכרעת בזכות מעמדו המוסרי ומתוקף זה היתה סמכותו מקובלת גם על ראשי ההגנה ועל המוסד לעלייה ב'.

ראו גם: מאמרו של מרדכי נאור, 'בית ברל - ההתחלה', מצב העניינים
...ברל, שהיה חדשן ונועז, הגה במשך שנים רעיון שנראה בתקופתו יוצא-דופן - הקמת אוניברסיטה, או לפחות קולג' לפועלים ולפעילי תנועת העבודה. רעיונו זה בא לידי ביטוי, ואף לראשיתם של מעשים, בעיקר במחצית השנייה של שנות השלושים...


ספרים שכתב:

- איגרותיו וכתביו כונסו ב- 12 כרכים:
- "כתבי ב.כצנלסון", תל אביב: מפלגת פועלי א"י, תש"ה-תש"י.
- כצנלסון ברל, "בחבלי אדם: על מורים וחברים", תל אביב: עם עובד, תש"ה.
- כצנלסון ברל, "במבחן: שיחות עם מדריכים", תל אביב: המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בא"י, תרצ"ה.
- כצנלסון ברל, "דרכי לארץ", תל אביב: המשמרת הצעירה למפלגת פועלי א"י, תש"ה.
- כצנלסון ברל, "מדיניות ציונית: חזון, אל המטרה, במאבק", תל אביב: ההסתדרות הכללית,הוועד הפועל, תש"ו.
- כצנלסון ברל, "מהפכה ושורשים: מבחר דברים"(כינס וערך אבינועם ברשאי), תל אביב: י.גולן, 1996.
- כצנלסון ברל, "הסולם אל החזון"(מסודר לדפוס ע"י מ.קושניר), ירושלים: לשכה מרכזית של הקק"ל, תש"ו.
- כצנלסון ברל, "עם חזיון ההגנה", תל אביב: הועד הארצי למען החייל היהודי, תש"ח.
- כצנלסון ברל, "ערכים גנוזים: שיחות על בעיות החינוך לסוציאליזם"(סודרו ונערכו בידי אפרים ברוידא), תל אביב: עיינות, תש"ד.
- כצנלסון ברל, "הפועל בעמו: כתבים נבחרים"(הביא לדפוס יהודה ארז), תל אביב: עיינות, תשכ"ד.

ספרים אודותיו:

- כצנלסון-נשר חנה, "אח ואחות: זכרונות", תל אביב: עם עובד, 1978.
- שפירא אניטה, "ברל: ביוגרפיה" (2 כרכים), תל-אביב: עם עובד, 1980.
- קיסר ישראל, "ברל כצנלסון- 100 שנה להולדתו", ההסתדרות הכללית, הועד הפועל, תשמ"ז 1987.
- צביון אברהם, "דיוקנו היהודי של ברל כצנלסון", תל אביב: ספרית פועלים, 1984.
- גולדברג זאב, "דרכי איש: שלוש מסות על ברל כצנלסון", צופית: בית-ברל, 1968.
- שפירא אניטה, "ההליכה על קו האופק", תל אביב: עם עובד, תשמ"ח.
- צביון אברהם, "המורשה היהודית בעיצוב עולמו הרוחני של ברל כצנלסון", ירושלים: חמו"ל 1982.
- פרס שמעון, "לך עם האנשים: שבעה דיוקנאות", ירושלים: עידנים, 1978.
- גולדברג זאב, "פרקים במשנתו החברתית של ברל כצנלסון", בית ברל: מכללת בית ברל, 1964.
- שניר מרדכי, "על ברל כצנלסון: זכרונות ודברי הערכה", תל אביב: מפלגת פועלי א"י, 1952.