Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

יפה אליעזר

איש העלייה השניה, מאבות החקלאות המודרנית בארץ וממנהיגי תנועת העבודה. ממיסדי מושב העובדים הראשון "נהלל". ממיסדי "תנובה" ומנהלה הראשון בין השנים 1936-1928.
תאריך לידה:   1882
תאריך פטירה:   1942

מקום לידה:      בסרביה
תאריך עליה:   1910
לאחר שהיגר לארה"ב רכש שם את השכלתו החקלאית. הקים בקליפורניה קבוצת הכשרה בשם "האיכר הצעיר" עימה עלה ארצה בשנת 1910. בשנת 1913 קיבלה הקבוצה את אדמת חות כנרת בחוזה קבלנות. ממנהיגי שביתת הפועלים, בדרישה להנהגת "עבודה עברית" בחווה, בשנת 1914. מראשי מפלגת "הפועל הצעיר". פרסם ב- 1919 הצעה להנהגת התיישבות חקלאית פועלית בארץ בשם: "ליסוד מושבי עובדים". על-פי הצעה זו הוקמו אחר-כך מושבי העובדים. ממיסדי מושב העובדים הראשון "נהלל". ממקימי ההסתדרות הכללית ומראשי המשק ההסתדרותי. ממיסדי "תנובה" ומנהלה הראשון בין השנים 1936-1928. מייסדו של הירחון החקלאי "השדה" ועורכו הראשון.


ספרים שכתב:

- יפה אליעזר ל., "גידול ירקות", תל אביב: הוצאת האריאל, 1921.
- יפה אליעזר ל., "תורת הבהמות: ספר לגדול בהמות", תל אביב: מפיץ הספר, 1935.
- גורדון א.ד., חנוך גרשון, יפה אליעזר ל., "כפרים עברים: חמשים מושבי-עובדים בארץ-ישראל: סקירות וצלומים"(נערך בידי ג.חנוך), תל אביב: מזכירות תנועת המושבים והארגונים, תש"ו 1945.
- יפה אליעזר ל., "בפעמי הכליון: חזון בשבע עלילות מימי חזקיהו מלך יהודה ואחז אביו", תל אביב: עם עובד, תש"ז.
- מאמריו ורשימותיו כונסו ב: "כתבי אליעזר יפה"(ערכו אליעזר שוחט ויוסף שפירא), תל-אביב: עם עובד, תש"ז.