Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

טבנקין יצחק

ממקימי "אחדות העבודה" וההסתדרות הכללית, וממעצבי דרכן. מראשי מפא"י ומנהיגיה.
תאריך לידה:   1887
תאריך פטירה:   1971

מקום לידה:      בבורויסק, רוסיה
תאריך עליה:   1912
ממקימי "הברית העולמית של פועלי ציון" ומפעילי המפלגה בפולין. עלה לארץ ב- 1912 ועבד כפועל חקלאי במרחביה ובכפר אוריה. במלחמת העולם הראשונה עבד בחוות כינרת. השתייך לקבוצת הפועלים "הבלתי מפלגתיים" ופעיל בהסתדרויות הפועלים החקלאיים ביהודה ובשומרון. ממקימי "אחדות העבודה" וממקימיה של ההסתדרות הכללית, נחשב לאחד ממעצבי דרכה. חבר ב"גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור", ממנו פרש בשנת 1923 יחד עם שאר חברי קיבוץ עין חרוד. ממקימי "קיבוץ עין חרוד" שהיה אחר-כך לתנועת "הקיבוץ המאוחד" בה נחשב למנהיג רוחני. מראשי מפא"י ומנהיגיה. יצא בשליחות ממושכת בתנועת "החלוץ" בפולין, במגמה לעודד עלייה ארצה ובמיוחד לתנועה הקיבוצית.

ממתנגדי רעיון חלוקת הארץ (1937). התנגד לכל נסיונות הפשרה של דוד בן-גוריון עם התנועה הרוויזיוניסטית. מנהיגה של "סיעה ב'" שהתפלגה ממפא"י ב- 1944 והקימה את "התנועה לאחדות העבודה". תמך בהקמת הפלמ"ח ויזם את יצירת הבסיס הכלכלי עבורו בקיבוצי הקיבוץ המאוחד. ב-1948 תמך באיחוד תנועתו עם תנועת "השומר הצעיר" ובהקמת מפ"ם. בשנת 1954 הנהיג את פרישת תנועתו ממפ"מ על רקע חילוקי דיעות בשאלת היחס לברית המועצות.

ממנהיגי "מפלגת העבודה", שהוקמה ב- 1968. לאחר מלחמת ששת הימים נמנה עם מקימיה של "תנועת ארץ ישראל השלמה". עסק בפעילות רעיונית במרכז הרעיוני של הקיבוץ המאוחד "אפעל", בה הוקם לזכרו מכון המחקר "יד טבנקין".


ספרים שכתב:

- רשימותיו, נאומיו ומאמריו קובצו ב:
- "דברים" (שישה כרכים), תלאביב: הקיבוץ המאוחד, 1985-1967. מספריו:
- טבנקין יצחק, "בדרכי השליחות: מבחר דברים בשאלות ההסתדרות ותנועת הפועלים"(עורך יהודה ארז, התקנה אברהם תרשיש ואריה פיאלקוב), תל-אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, 1969.
- טבנקין יצחק, "ההתיישבות: מהות ודרך"(ליקט וערך: אברהם בר-סיני), אפעל: יד טבנקין, 1983.
- טבנקין יצחק, "החברה הקיבוצית",תל אביב: הקיבוץ המאוחד,1953
- טבנקין יצחק, "המדינה העברית והדרך אליה" (תש"ד).
- טבנקין יצחק, "לקח ששת הימים: ישובה של ארץ בלתי מחולקת", תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1970.
- טבנקין יצחק, "על דרך הקיבוץ המאוחד ועל עקרונות הקומונה"(ליקט: ישראל אבן-נור), אפעל: יד טבנקין, 1974.

ספרים אודותיו:

- כפכפי איל, "אמת או אמונה: טבנקין מחנך חלוצים", ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 1992.
- מינץ מתתיהו, "חבר ויריב: יצחק טבנקין במפלגת פועלי ציון 1905-1912", רמת-אפעל: יד טבנקין, 1986.
- כנרי ברוך, "טבנקין בארץ-ישראל", רמת אפעל: יד טבנקין, 2003.
- "יצחק טבנקין: פרקי חיים, האיש ופעלו, חברים ותלמידים מספרים, סוגיות במשנתו"(כינסו וערכו: אריה פיאלקוב, יוסקה רבינוביץ), רמת-אפעל: יד טבנקין, 1982.
- ברנר אורי, "יצחק טבנקין ב"הגנה": עד 1924"(עריכה: אריה פיאלקוב), רמת אפעל: יד טבנקין, 1976.
- טבנקין יוסף, "יצחק טבנקין ואתגרי תקופתנו", תל אביב: הדר, 1986.
- טבנקין יוסף, "יצחק טבנקין מול ארועי תקופתנו", עין חרוד: חמו"ל, 1986.