Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

גלילי ישראל

חבר במפלגות מפא"י ו'אחדות העבודה - פועלי ציון', בה אף כיהן כמזכ"ל. חבר בהסתדרות הכללית. ראש המפקדה הארצית של ה'הגנה' (רמ"א). שר בממשלות ישראל.
תאריך לידה:   1910
תאריך פטירה:   1986

מקום לידה:      בבראלוב, אוקראינה
תאריך עליה:   1914
בגיל צעיר יצא לעבוד, וכנער עובד נמנה עם מייסדי תנועת 'הנוער העובד' וממקימי קיבוצה הראשון של התנועה - נען, בשנת 1930. ב-1934 החל לעבוד במרכז לנוער של ההסתדרות הכללית. בנעוריו הצטרף לארגון ה'הגנה' ומונה כנציג ההסתדרות בארגון בשנת 1941. כמקורבו של יצחק טבנקין השתתף בהנהגתה של סיעה ב', שהתפלגה ממפא"י בשנת 1944. בשנת 1947 מונה, בהוראתו של דוד בן-גוריון, לראש המפקדה הארצית של ה'הגנה' (רמ"א) והיה בעל תפקיד מרכזי בהכנות שקדמו למלחמת העצמאות. שימש זמן מה אף כרמטכ"ל בפועל. נחשב כנציגם של ה'הגנה' והפלמ"ח בדיונים שקדמו להקמתו של צה"ל ולפירוק המחתרות, ועל רקע חילוקי הדעות בנושא זה פרש מפעילות ביטחונית בתקופת המלחמה. מיוזמי האיחוד בין 'אחדות העבודה' ומפ"ם בשנת 1948. בשנת 1954 תמך בפילוג המפלגה בשל חילוקי דעות מהותיים עם מנהיגי השומר הצעיר בשאלת היחס לברית המועצות. שר בלי תיק ושר ההסברה מ-1965 עד 1974.


ספרים שכתב:

- גלילי ישראל, "ראשונים תמיד – פרקי מבוא לספר הפלמ"ח", 1953.
- גלילי ישראל, "במוקדי עשיה והכרעה", 1987.
- גלילי ישראל, "טעם המערכה" (קובץ מאמרים), הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 1987.

ספרים אודותיו:

- פעיל מאיר, "קרע בתש"ח: RIFT IN 1948", אפעל: מרכז ישראל גלילי, 1991.
- בן פורת, ישיעהו, "שיחות", ירושלים: עידנים, 1981.