Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בש רפאל

חבר כנסת מטעם מפא"י. מזכיר מפא"י בשנים 1956-1954. חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות.
תאריך לידה:   1913
תאריך פטירה:   2000

מקום לידה:      לטביה
תאריך עליה:   1938
חבר קיבוץ כפר בלום בשנים 1956-1938. חבר בכנסת הראשונה (ממאי 1951) מטעם מפא"י. מזכיר מפא"י בתל-אביב בשנים 1966-1962. יושב ראש המרכז לתרבות וחינוך בהסתדרות מ-1966.


ספרים שכתב:

- בש רפאל, "הויות חברה", תל אביב: עם עובד, 1975.
- בש רפאל ואחרים, "ערכי תנועת העבודה בחנוך", תל אביב: עם עובד, 1978.