Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

ברץ מרים

מראשוני קבוצת דגניה. פעילה במפלגות "הפועל הצעיר" ומפא"י.
תאריך לידה:   1899
תאריך פטירה:   1970

מקום לידה:      עלתה ארצה עם משפחתה והצטרפה לחוות כנרת (דלייקה) שהוקמה על ידי ארתור רופין. ממקימות היישוב מצפה. הצטרפה לקבוצת הפועלים שיצאה לעבוד בחדרה ואשר כונתה 'הקומונה החדרתית'. קבוצה זו עברה בשנת 1910 לאום ג'וני והקימה בה את אם הקבוצות דגניה. בדגניה התמחתה בענף הרפת. האם הראשונה בדגניה. היתה מיוזמי השיתוף בחינוך. מפעילות וממייסדות תנועת הפועלות. 


ספרים שכתב:

- סיני סמדר, "ברץ מרים: דיוקנה של חלוצה", אפעל: יד טבנקין, 2002.